Gweithiau a Recordiwyd


Croeso > Gwrando > Gweithiau a Recordiwyd

#

3-2-1 - Cantor CAN 203

A

A New Star (Seren Newydd) - Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd")

Addolwn Ef (i fand pres) - Bedwas, Trethomas & Machen Brass Band Laserlight 21540

Afon Alaw - DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com

Agorawd Dirion Dir - DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com

Agorawd yr Wyddfa - Presto Classical CDWHL 2137 (British Light Overtures 2)

Ail-Liwio'r Byd - on CD and video.

Araf y Tipia'r Cloc - gan Rhodri Prys Jones ar "Caneuon Gareth Glyn" (SAIN SCD 2768)

Augustus Caesar - Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd"), Sain SCD 2597

B

Barcutan - "Childsplay" (Eleanor Turner), AIF03, "Elen Hydref" (Elen Hydref) SCD 2683

Be Di'r Orsedd? - SAIN C945

Breichled - Elinor Bennett :CD Do Re Mi 001 - Elinor Bennett's adaptation for voice and harp alone

Brodyr I'w Gilydd (Never Was Dawn So Bright) - Corau '92 (Badger JBP 204)

Brodyr Maeth Hywel - gan Elgan Llŷr Thomas ar "Caneuon Gareth Glyn" (SAIN SCD 2768). DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com

Brwsied Bach o Baent - SAIN C945

Brwydr Tâl Moelfre - DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com

Bryn Celli Ddu - DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com

Bwthyn Cadi Rondol - DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com

Bwydo'r Adar - "Iona Jones, soprano" - SAIN SCD 2300

By Appointment to the Crown - SAIN C945

C

Cadwyn - SAIN C662: Côr Ffilharmonig Abergwaun (Suo Gân & Ar Hyd Y Nos); Côr Bro Dysynni: SAIN C417 (Deio, Deryn y Bwn & Migldi Magldi); LLANGOLLEN 19946: Deryn y Bwn

Cael fy Nerbyn - Cantor CAN 203

Cân Angau - Tryfan TRF C286

Cân Drist (o Y Garrog) - Tryfan TRF C307

Cân Sibrwd y Dorf - Tryfan TRF C307

Cân y Bugeiliaid - Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd")

Cân y Ffôn - Tryfan TRF C286

Cân y Lletywyr - Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd")

Cân yr Angylion - Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd")

Caneuon Ionawr - "Iona Jones, soprano" - SAIN SCD 2300

Cariad - Sain SCD 2653 ("Welsh Incident")

Carol y Seren (triawd) - Rhodri Prys Jones, Rhys Meirion ac Elgan Llŷr Thomas ar "Caneuon Gareth Glyn" (SAIN SCD 2768)

Carol y Seren (unawd neu ddeuawd) - Lleisiau'r Frogwy Alaw ALW 002; Sain 1387D (Trebor Edwards); Sain 987 (Trebor Edwards); Sain 2061 (Trebor Edwards); Gwyn Hughes Jones (Sain 2043); Côr Ieuenctid Sir Benfro (Sain SCD 2082).

Carol y Seren TTBB - ("The Star Carol") "Carols in Kirkgate" (York Philharmonic Male Voice Choir) JMCD 1034

Carol yr Alarch (SATB) - Côr y Cedyrn: SAIN SCD2257

Carol yr Alarch (The Swan Carol) (unawd) - gan Elgan Llŷr Thomas ar "Caneuon Gareth Glyn" (SAIN SCD 2768)

Carol yr Alarch (TTBB) - Hogia'r Ddwylan, SAIN SCD 2225

Cerddaf y Strydoedd Tywyll - Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd"), Sain SCD 2597

Cesar Awgwstws - Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd"); SBS 000016 ('Law yn Llaw', Côr Ieuenctid Môn)

Chwarae Plant - "Childsplay" (Eleanor Turner), AIF03, "Elen Hydref" (Elen Hydref) SCD 2683

Chwedl y Llyn - WHL 2149 (British Light Music Discoveries 6)

Chwyrnas - "Childsplay" (Eleanor Turner), AIF03, "Elen Hydref" (Elen Hydref) SCD 2683

Clychau'r Gog - Traeth (CBM 2020); Llangwm (SAIN C467 a TRF389); Penrhyn (SAIN C2038N); Lleisiau'r Frogwy (TRF C363N ac SCD 2257); Aberystwyth (CDBM 319); Llandybïe (SAIN TRFC389); Godre'r Aran (Sain 2120); Caernarfon (SCD 2301)

Consierto i utgorn a cherddorfa - Sain SCD 2653 ("Welsh Incident")

Crafangau (llais uchel) - gan Elgan Llŷr Thomas ar "Caneuon Gareth Glyn" (SAIN SCD 2768)

Cyfres Fechan i Linynnau/Little Suite for Strings - Sain SCD 2653 ("Welsh Incident")

Cytuno i Anghytuno - Alaw ALW 002 (Lleisiau'r Frogwy)

D

Dan Oed - Tryfan TRF C286

Dan Oed (cytgan) - Tryfan TRF C286

Dawns Slic - SAIN C945

Dawns Werin - SAIN C945

Dawns y Cyffuriau - Tryfan TRF C286

Dawns y Tylwyth Teg - Cantor CAN 203

Dechrau'r Dyfodol - SAIN 1252M (Rhwng Hwyl a Thaith, Ar Log); SAIN SCD 2063 ("Yma o Hyd", yr un artistiaid); SCD 2494

Deg o Filwyr Bychain - Tryfan TRF C286

Dewch i'r Ffair - Tryfan TRF C286

Dewch, Dilynwn Ef - caset preifat, Cefin Roberts

Dilyn y Seren - Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd")

Dinas Barhaus - Sain SCD 2653 ("Welsh Incident")

Dirion Dir - DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com

Drannoeth y Ffair - Tryfan TRF C286

Dwed Wrthym Pam - Sain SCD 2597

Dwylo'n Cyfarch - "Help Me Make a Song", BOCSWN YMAS 04

Dyfod mae'r Haf - SAIN C945

Dysgu Cymraeg - Cantor CAN 203

E

Eifionydd - Sain SCD 2257

Eirlysiau (Cynan) - gan Rhys Meirion ar "Caneuon Gareth Glyn" (SAIN SCD 2768)

Eirlysiau (Waldo Williams) - "Iona Jones, soprano" - SAIN SCD 2300; "Caneuon Gareth Glyn" (Rhodri Prys Jones) - SAIN SCD 2768

Enwch Chi y Pris - caset preifat, Cefin Roberts

Eryri - "Snowdonia" - Heritage Records "British Celebration" HTGCD 203 (2016), RTÉ Concert Orchestra/Gavin Sutherland

F

Ffrindiau - Sain C879, SCD 2262

Finale (A New Star) - Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd"), Sain SCD 2597

Finale (Gogoniant a Mawl) - Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd")

Fy Ngeni dan Felltith Mam - gan Rhodri Prys Jones ar "Caneuon Gareth Glyn" (SAIN SCD 2768)

G

Glas, Gwyn A Gwyrdd - SAIN C945

Gogoniant a Mawl - Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd")

Golgotha - gan Rhys Meirion ar "Caneuon Gareth Glyn" (SAIN SCD 2768)

Good News - Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd"), Sain SCD 2597

Gormes - Tryfan TRF C307

Gwinllan a Roddwyd - Adlais, SAIN SCD 2164

Gwylmabsant - Sain SCD 2653 ("Welsh Incident")

Gwylmabsant (band pres) - DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com

Gwylmabsant (lleisiol) - DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com

Gwynt yr Haf - gan Sidan ar "Teulu Yncl Sam", Sain 1017M; Susan Bullock/Arthur Davies ar SAIN SCDC 2085 a SCDC 2070 (yr un recordiad ar ddwy ddisg); gan Rhys Meirion, Elgan Llŷr Thomas a Rhodri Prys Jones ar SAIN SCD 2768 ("Caneuon Gareth Glyn")

Gyfrinferch Santaidd - Côr Seiriol, "Symud Ymlaen", Sain SCD 2250

 

H

Hei-di-Ho! - SAIN C945

Hei-di-Ho! (cytgan) - SAIN C945

Henffych Well (Fôn, Dirion Dir) - DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com

Heriwn, Wynebwn y Wawr - Côr Godre'r Aran, SAIN SCD 2394; Côr Llanfaircaereinion, Sain SCD 2482; Cantorion Colin Jones, Sain SCD 2464, Côr Meibion Cenedlaethol Seland Newydd (New Zealand National Male Choir), NZAMC0458; Côr Pendyrus; Côr y Traeth; Linköpings Studentsångare (Sweden

Herod and the Astrologers - Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd"), Sain SCD 2597

Herod a'r Ser-ddewiniaid - Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd")

Hogyn Bach - caset preifat, Cefin Roberts

Holy Star - Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd"), Sain SCD 2597

Hwre am y Babell Len! - SAIN C945

I

I Wefr Dadeni - gan Rhys Meirion ar "Caneuon Gareth Glyn" (SAIN SCD 2768)

Iesu Yw (Christ the King) (SATB/unsain/SA - y dewis i gyd ar un copi) - Sain SCD 2392, SCD 2597

Iesu Yw (unawd/deuawd) - Cantor CAN 203 (original cast); TRF C363N (Lleisiau'r Frogwy, Beaumaris Band, Iona S. Williams, Trefor Williams, Lleisiau'r Enfys)

In Memoriam Cruciatorum Infantum (Er Cof am Blant yr Artaith) - fiola a phiano - WCCD001 ("Composers of Wales 01")

Ionawr  - "Iona Jones, soprano" - SAIN SCD 2300; "Caneuon Gareth Glyn" (Rhodri Prys Jones) - SAIN SCD 2768

I'r Pedwar Gwynt - caset preifat, Cefin Roberts

Iraist fy Nghorff - Mirain Haf a Dylan Eurig (SAIN C2150)

Ll

Llam Carw - Sain SCD 2653 ("Welsh Incident")

Llanrwst Teifryn Rees - SAIN C423; D. Eifion Thomas SAIN C401; Gwyn Hughes Jones SAIN C2124, do. SAIN SCD2129; John Eifion SAIN SCD2238; Trystan Llŷr Griffiths SAIN SCD2739, Rhys Meirion SAIN SCD2768 ('Caneuon Gareth Glyn")

Llanw Môn - DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com

Llawenhawn/Rhyddid - Tryfan TRF C307

Lle yn y Stabal - Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd")

Llyn Cerrig Bach - DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com

Llys Aberffraw - gan Elgan Llŷr Thomas ar "Caneuon Gareth Glyn" (SAIN SCD 2768). DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com

M

Mab a'n Rhodded - "National Youth Choir of Wales 2007", TCCH001

Mae 'Na Symud - caset preifat, Cefin Roberts

Mae 'Nghredentials I'n Iawn - SAIN C945

Mae'n Hen Bryd - caset preifat, Cefin Roberts

Mae'r Garrog yn Cuddio - Tryfan TRF C307

Magdalen - Tryfan TRF 318

Mary and Herod's Soliloquies - Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd"), Sain SCD 2597

Merch Fach Dlos - caset preifat, Cefin Roberts

Microncerto - Sain SCD 2653 ("Welsh Incident")

Molawd Gwyr y Cyfryngau - SAIN C945

Morluniau Môn - Presto Classical CDWHL 2136 (British String Miniatures 2)

N

Newyddion Da - Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd")

Noson yn yr Opera/A Night at the Opera - Sain SCD 2653 ("Welsh Incident")

O

O Mae'n Lyfli! - SAIN C945

O, Be Dwi'n Da Fan Hyn? - SAIN C945

Oes'na Sgwp i Ni? - SAIN C945

Olwyn Ddŵr - "Childsplay" (Eleanor Turner), AIF03, "Elen Hydref" (Elen Hydref) SCD 2683

Out on the Darkened Pavements - Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd"), Sain SCD 2597

Pawb i'w Orchwyl yn Ôl - SAIN C945

Penblwydd, Chwech - "National Youth Choir of Wales 2007", TCCH001

Plant a Phobol Ifainc yr Oes 'ma - Cantor CAN 203

Plas Penmynydd - DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com

Rhen Sir Fôn - DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com

Rhosyn yr Iôr (SSA) - "Doniau'r Ynys" - SAIN SCD 2764

Rhubanau - "Glanaethwy ar Gân", Tryfan TRF C362 (1993), Rhian Cerys (unawdydd)

Rhybudd y Widdon - Tryfan TRF C307

Rhybudd yr Angylion - Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd")

Rhyddid - "Glanaethwy ar Gân", Tryfan TRF C362 (1993); LLANGOLLEN 1996 (Youth Choirs Competition)

Roc Roc Roc Rockefeller - SAIN C945

Room in a Stable - Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd"), Sain SCD 2597

Rownd a Rownd y Sgwar o Dun - SAIN C945

Royal Charter - DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com

Salon Jen (Yn y Salon) - caset preifat, Cefin Roberts

Seiriol a Chybi - DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com

Seren Newydd - Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd")

Sgwn i Sut Deimlad ydy bod yn Ddeunaw? - Tryfan TRF C286

Sialens - gan Rhys Meirion ar "Caneuon Gareth Glyn" (SAIN SCD 2768)

Siwgwr Candi (Mynydd Siwgwr Candi) - "Glanaethwy ar Gân", Tryfan TRF C362 (1993) (dan y teitl 'Mynydd Siwgwr Candi"

T

Tair Cân o "Dirion Dir" - DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com

Tair Salm/Three Psalms Jane Watts - SAIN SCD 2140

Tân yn y Tiwb - DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com

The Angels' Song - Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd"), Sain SCD 2597

The Angels' Warning - Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd"), Sain SCD 2597

The Innkeepers' Song - Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd"), Sain SCD 2597

The Shepherds' Song - Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd"), Sain SCD 2597

Tri, Dau, Un - Cantor CAN 203

Tryc - "Childsplay" (Eleanor Turner), AIF03, "Elen Hydref" (Elen Hydref) SCD 2683

Tydio'm yn Hwyl Bob Amsar - Cantor CAN 203

Tyrd am Dro (Cân Serch) - Côr Meibion Llangwm, Sain SCD 2313 a SCD 2631

W

Weithia - Cantor CAN 203

Welsh Incident - Sain SCD 2653 ("Welsh Incident")

Y

Y Bryniau Melynion - Côr Meibion y Penrhyn, SAIN C2038N; Côr Meibion Caernarfon, C2173

Y Ferch a'r Ysgub - gan Lleisiau'r Frogwy ar ALW 002

Y Gwanwyn - gan Rhys Meirion ar "Caneuon Gareth Glyn" (SAIN SCD 2768)

Y Pair - gan Rhys Meirion ar "Caneuon Gareth Glyn" (SAIN SCD 2768)

Y Twnel Serch - Tryfan TRF C286

Ymdeithgan Helwyr y Garrog - Tryfan TRF C307

Ymosodiad Swetoniws - DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com

Ymsonau Mair a Herod - Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd")

Yn y Beibil Mawr - Meibion Menlli, recordiau SAIN - SAINC 524

Yn y Disgo - Cantor CAN 203

Yn y Man - Lleisiau'r Frogwy ar y casèt "Yn y Man" (Sain/Tryfan C363N, 1993), gyda Band Pres Biwmares; Cantorion Colin Jones ar 'Nessun Dorma' (CD label y côr); Côr Meibion Dinas Bangor ar 'Casgliad' (2000) (SCD 2258)

Yr Ymladdfa - Tryfan TRF C307