Recorded Works


Welcome > Listen > Recorded Works

#

3-2-1 - Cantor CAN 203

A

A Byw Fyddi Di - Sain SCD 2744; mae fideo ar gael hefyd

A New Star - Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd")

A Night at the Opera - Sain SCD 2653 ("Welsh Incident")

A Snowdon Overture - Presto Classical CDWHL2137 (British Light Overtures 2)

Addolwn Ef (brass band) -  Bedwas, Trethomas & Machen Brass Band Laserlight 21540

Afon Alaw (The River Alaw) - DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com

Ail-Liwio'r Byd (Re-Colouring the World) - on CD and video.

Anglesey Seascapes (also known as "Anglesey Sketches") - Presto Classical CDWHL2136 (British String Miniatures 2)

Augustus Caesar - Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd"), Sain SCD 2597

B

Barcutan - "Childsplay" (Eleanor Turner), AIF03, "Elen Hydref" (Elen Hydref) SCD 2683

Be Di'r Orsedd? - SAIN C945

Breichled (original - contralto, fl., hp.) - Elinor Bennett: CD Do Re Mi 001 - Elinor Bennett's adaptation for voice and harp alone

Brodyr Maeth Hywel (Hywel's Foster-Brothers) - gan Elgan Llŷr Thomas ar "Caneuon Gareth Glyn" (SAIN SCD 2768). DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com

Brwsied Bach o Baent - SAIN C945

Brwydr Tâl Moelfre (The Battle of Tâl Moelfre) - DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com

Bryn Celli Ddu - DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com

By Appointment to the Crown - SAIN C945

C

Cadwyn (Cycle) - SAIN C662: Côr Ffilharmonig Abergwaun (Suo Gân & Ar Hyd Y Nos); Côr Bro Dysynni: SAIN C417 (Deio, Deryn y Bwn & Migldi Magldi); LLANGOLLEN 19946: Deryn y Bwn

Cael fy Nerbyn - Cantor CAN 203

Cân Angau - Tryfan TRF C286

Cân Drist (o Y Garrog) - Tryfan TRF C307

Cân Sibrwd y Dorf - Tryfan TRF C307

Cân y Bugeiliaid - Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd")

Cân y Ffôn - Tryfan TRF C286

Cân y Lletywyr - Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd")

Cân yr Angylion - Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd")

Cariad - Sain SCD 2653 ("Welsh Incident")

Cart with no brake - "Childsplay" (Eleanor Turner), AIF03, "Elen Hydref" (Elen Hydref) SCD 2683

Cathy Randall's Cottage - DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com

Cerddaf y Strydoedd Tywyll - Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd"), Sain SCD 2597

Cesar Awgwstws - Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd"); SBS 000016 ('Law yn Llaw', Côr Ieuenctid Môn)

Challenge - gan Rhys Meirion ar "Caneuon Gareth Glyn" (SAIN SCD 2768)

Child's Play - "Childsplay" (Eleanor Turner), AIF03, "Elen Hydref" (Elen Hydref) SCD 2683

Christ the King (SATB/unison/SA - all versions on one copy) - Sain SCD 2392, SCD 2597

Christ the King (solo/duet) - Cantor CAN 203 (original cast); TRF C363N (Lleisiau'r Frogwy, Beaumaris Band, Iona S. Williams, Trefor Williams, Lleisiau'r Enfys)

Chwyrnas (Whizzer) - "Childsplay" (Eleanor Turner), AIF03, "Elen Hydref" (Elen Hydref) SCD 2683

Clychau'r Gog (Bluebells) - Traeth (CBM 2020); Llangwm (SAIN C467 a TRF389); Penrhyn (SAIN C2038N); Lleisiau'r Frogwy (TRF C363N ac SCD 2257); Aberystwyth (CDBM 319); Llandybïe (SAIN TRFC389); Godre'r Aran (Sain 2120); Caernarfon (SCD 2301)

Clywch y Corn - Sain SCD 2744; mae fideo ar gael hefyd

Cytuno i Anghytuno - Alaw ALW 002 (Lleisiau'r Frogwy)

D

Dan Oed - (cytgan) Tryfan TRF C286

Dan Oed - (musical) Tryfan TRF C286

Dawns Slic - SAIN C945

Dawns Werin - SAIN C945

Dawns y Cyffuriau - Tryfan TRF C286

Dawns y Tylwyth Teg - Cantor CAN 203

Dechrau'r Dyfodol - SAIN 1252M (Rhwng Hwyl a Thaith, Ar Log); SAIN SCD 2063 ("Yma o Hyd", yr un artistiaid); SCD 2494

Deg o Filwyr Bychain - Tryfan TRF C286

Dewch i'r Ffair - Tryfan TRF C286

Dewch, Dilynwn Ef - caset preifat, Cefin Roberts

Dilyn y Seren - Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd")

Dirion Dir Overture - DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com

Drannoeth y Ffair - Tryfan TRF C286

Dwed Wrthym Pam - Sain SCD 2597

Dwylo'n Cyfarch (Greeting Hands) - "Help Me Make a Song", BOCSWN YMAS 04

Dy Anobaith - Sain SCD 2744; mae fideo ar gael hefyd

Dyfod mae'r Haf - SAIN C945

Dyma Gaer - Sain SCD 2744; mae fideo ar gael hefyd

Dysgu Cymraeg - Cantor CAN 203

E

Eifionydd - Sain SCD 2257

Enduring City - Sain SCD 2653 ("Welsh Incident")

Enwch Chi y Pris - caset preifat, Cefin Roberts

F

Fe Gymer Un Eiliad - Sain SCD 2744; mae fideo ar gael hefyd

Feeding the Birds - "Iona Jones, soprano" - SAIN SCD 2300

Ffrindiau (Friends) - Sain C879, SCD 2262

Finale (A New Star) - Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd"), Sain SCD 2597

Finale (Gogoniant a Mawl) - Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd")

Fy Mab - Sain SCD 2744; mae fideo ar gael hefyd

Fy Ngeni dan Felltith Mam (Born under a mother's curse) - gan Rhodri Prys Jones ar "Caneuon Gareth Glyn" (SAIN SCD 2768); hefyd ar CD 'Gwydion' (SAIN SCD 2744) ac ar fideo masnachol

G

Gallwn Greu - Sain SCD 2744; mae fideo ar gael hefyd

Gentle Land - DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com

Glas, Gwyn A Gwyrdd - SAIN C945

Gogoniant a Mawl - Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd")

Golgotha - gan Rhys Meirion ar "Caneuon Gareth Glyn" (SAIN SCD 2768)

Good News - Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd"), Sain SCD 2597

Gormes - Tryfan TRF C307

Gwedi Storm - Sain SCD 2744; mae fideo ar gael hefyd

Gwinllan a Roddwyd (A Vineyard was Given) - Adlais, SAIN SCD 2164

Gwydion - Sain SCD 2744; mae fideo ar gael hefyd

Gwylmabsant - Sain SCD 2653 ("Welsh Incident")

Gwylmabsant (brass band) - DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com

Gwylmabsant (children's choir) - DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com

Gwynt yr Haf - gan Sidan ar "Teulu Yncl Sam", Sain 1017M; Susan Bullock/Arthur Davies ar SAIN SCDC 2085 a SCDC 2070 (yr un recordiad ar ddwy ddisg); gan Rhys Meirion, Elgan Llŷr Thomas a Rhodri Prys Jones ar SAIN SCD 2768 ("Caneuon Gareth Glyn")

Gyfrinferch Santaidd (Blessed Mystic) - Côr Seiriol, "Symud Ymlaen", Sain SCD 2250

H

Hei-di-Ho! (cytgan) - SAIN C945

Hei-di-Ho! (musical) - SAIN C945

Henffych Well (Fôn, Dirion Dir) - DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com

Herod and the Astrologers - Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd"), Sain SCD 2597

Herod a'r Ser-ddewiniaid - Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd")

Hogyn Bach - caset preifat, Cefin Roberts

Holy Star - Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd"), Sain SCD 2597

Hwre am y Babell Len! - SAIN C945

I

In Memoriam Cruciatorum Infantum (In Memory of Tortured Children) - viola and piano version -WCCD001 ("Composers of Wales 01")

In the Sweet By and By - Lleisiau'r Frogwy ar y casèt "Yn y Man" (Sain/Tryfan C363N, 1993), gyda Band Pres Biwmares; Cantorion Colin Jones ar 'Nessun Dorma' (CD label y côr); Côr Meibion Dinas Bangor ar 'Casgliad' (2000) (SCD 2258)

I'r Pedwar Gwynt - caset preifat, Cefin Roberts

Iraist fy Nghorff - Mirain Haf a Dylan Eurig (SAIN C2150)

J

January - "Iona Jones, soprano" - SAIN SCD 2300; "Caneuon Gareth Glyn" (Rhodri Prys Jones) - SAIN SCD 2768

January Songs - "Iona Jones, soprano" - SAIN SCD 2300

K

Kite - "Childsplay" (Eleanor Turner), AIF03, "Elen Hydref" (Elen Hydref) SCD 2683

L

Legend of the Lake - WHL 2149 (British Light Music Discoveries 6)

Life Reborn - gan Rhys Meirion ar "Caneuon Gareth Glyn" (SAIN SCD 2768)

Little Suite for Strings - Sain SCD 2653 ("Welsh Incident")

Llanrwst (solo) - Teifryn Rees SAIN C423; D. Eifion Thomas SAIN C401; Gwyn Hughes Jones SAIN C2124, do. SAIN SCD2129; John Eifion SAIN SCD2238; Trystan Llŷr Griffiths SAIN SCD2739, Rhys Meirion SAIN SCD2768 ('Caneuon Gareth Glyn")

Llanw Môn (The Tides of Anglesey) - DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com

Llawenhawn/Rhyddid - Tryfan TRF C307

Lle yn y Stabal - Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd")

Llyn Cerrig Bach (Cerrig Bach Lake) - DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com

Llys Aberffraw (Aberffraw Court) - gan Elgan Llŷr Thomas ar "Caneuon Gareth Glyn" (SAIN SCD 2768). DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com

M

Mae 'Na Symud - caset preifat, Cefin Roberts

Mae 'Nghredentials I'n Iawn - SAIN C945

Mae'n Hen Bryd - caset preifat, Cefin Roberts

Mae'r Garrog yn Cuddio - Tryfan TRF C307

Magdalen - Tryfan TRF 318

Mary and Herod's Soliloquies - Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd"), Sain SCD 2597

Merch Fach Dlos - caset preifat, Cefin Roberts

Mi Fu'r Holl Oriau - Sain SCD 2744; mae fideo ar gael hefyd

Microncerto - Sain SCD 2653 ("Welsh Incident")

Molawd Gwyr y Cyfryngau - SAIN C945

Myfi yw Merch y Blodau - Sain SCD 2744; mae fideo ar gael hefyd

N

Never Was Dawn so Bright - Corau '92 (Badger JBP 204)

Newyddion Da - Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd")

O

O Be Dwi'n Da Fan Hyn? - SAIN C945

O Ferch Anesmwyth - Sain SCD 2744; mae fideo ar gael hefyd

O Mae'n Lyfli! - SAIN C945

Oes'na Sgwp i Ni? - SAIN C945

Out on the Darkened Pavements - Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd"), Sain SCD 2597

P

Pawb i'w Orchwyl yn Ol - SAIN C945

Plant a Phobol Ifainc yr Oes 'ma - Cantor CAN 203

Plas Penmynydd (Penmynydd House) - DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com

R

Rhen Sir Fôn - DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com

Rhubanau - "Glanaethwy ar Gân", Tryfan TRF C362 (1993), Rhian Cerys (unawdydd)

Rhybudd y Widdon - Tryfan TRF C307

Rhybudd yr Angylion - Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd")

Rhyddid (Freedom) - "Glanaethwy ar Gân", Tryfan TRF C362 (1993); LLANGOLLEN 1996 (Youth Choirs Competition)

Roc Roc Roc Rockefeller - SAIN C945

Room in a Stable - Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd"), Sain SCD 2597

Rose of our King (SSA) - "Doniau'r Ynys" - SAIN SCD 2764

Rownd a Rownd y Sgwar o Dun - SAIN C945

Royal Charter - DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com

S

Salon Jen - caset preifat, Cefin Roberts

Seiriol and Cybi - DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com

Sgwn i Sut Deimlad ydy bod yn Ddeunaw? - Tryfan TRF C286

Siwgwr Candi (Mynydd Siwgwr Candi) - "Glanaethwy ar Gân", Tryfan TRF C362 (1993) (dan y teitl 'Mynydd Siwgwr Candi"

Sixth Birthday - "National Youth Choir of Wales 2007", TCCH001

Slowly the Ticking Clock - gan Rhodri Prys Jones ar "Caneuon Gareth Glyn" (SAIN SCD 2768)

Snowdonia (Eryri) - "Snowdonia" - Heritage Records "British Celebration" HTGCD 203 (2016), RTÉ Concert Orchestra/Gavin Sutherland

Snowdrops (Cynan) - gan Rhys Meirion ar "Caneuon Gareth Glyn" (SAIN SCD 2768)

Snowdrops (Waldo Williams) - "Iona Jones, soprano" - SAIN SCD 2300; "Caneuon Gareth Glyn" (Rhodri Prys Jones) - SAIN SCD 2768

Spring - gan Rhys Meirion ar "Caneuon Gareth Glyn" (SAIN SCD 2768)

Stag's Leap - Sain SCD 2653 ("Welsh Incident")

T

Talons (high voice) - gan Elgan Llŷr Thomas ar "Caneuon Gareth Glyn" (SAIN SCD 2768)

Tân yn y Tiwb (Fire in the Tube) - DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com

The Angels' Song - Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd"), Sain SCD 2597

The Angels' Warning - Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd"), Sain SCD 2597

The Cauldron - gan Rhys Meirion ar "Caneuon Gareth Glyn" (SAIN SCD 2768)

The Future's Beginning Today - Côr Godre'r Aran, SAIN SCD 2394; Côr Llanfaircaereinion, Sain SCD 2482; Cantorion Colin Jones, Sain SCD 2464, Côr Meibion Cenedlaethol Seland Newydd (New Zealand National Male Choir), NZAMC0458; Côr Pendyrus; Côr y Traeth; Linköpings Studentsångare (Sweden

The Innkeepers' Song - Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd"), Sain SCD 2597

The Nativity - "National Youth Choir of Wales 2007", TCCH001

The Shepherds' Song - Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd"), Sain SCD 2597

The Star Carol (solo singer) - Lleisiau'r Frogwy Alaw ALW 002; Sain 1387D (Trebor Edwards); Sain 987 (Trebor Edwards); Sain 2061 (Trebor Edwards); Gwyn Hughes Jones (Sain 2043); Côr Ieuenctid Sir Benfro (Sain SCD 2082).

The Star Carol (trio) - Rhodri Prys Jones, Rhys Meirion ac Elgan Llŷr Thomas ar "Caneuon Gareth Glyn" (SAIN SCD 2768)

The Star Carol (TTBB) - ("The Star Carol") "Carols in Kirkgate" (York Philharmonic Male Voice Choir) JMCD 1034

The Swan Carol (SATB) - Côr y Cedyrn: SAIN SCD2257

The Swan Carol (solo voice) - gan Elgan Llŷr Thomas ar "Caneuon Gareth Glyn" (SAIN SCD 2768)

The Swan Carol (TTBB) - Hogia'r Ddwylan, SAIN SCD 2225

Three Psalms for Organ - Jane Watts - SAIN SCD 2140

Three Songs from "Dirion Dir" ("Gentle Land") - DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com

Tri, Dau, Un - Cantor CAN 203

Trumpet Concerto - Sain SCD 2653 ("Welsh Incident")

Tydio'm yn Hwyl Bob - Amsar Cantor CAN 203

Tyrd am Dro (Cân Serch) - Côr Meibion Llangwm, Sain SCD 2313 a SCD 2631

W

Waterwheel - "Childsplay" (Eleanor Turner), AIF03, "Elen Hydref" (Elen Hydref) SCD 2683

Weithia - Cantor CAN 203

Welsh Incident - Sain SCD 2653 ("Welsh Incident")

Y

Y Bryniau Melynion (The Yellow Hills) - Côr Meibion y Penrhyn, SAIN C2038N; Côr Meibion Caernarfon, C2173

Y Ferch a Greais I - Sain SCD 2744; mae fideo ar gael hefyd

Y Ferch a'r Ysgub - gan Lleisiau'r Frogwy ar ALW 002

Y Tro Cynta - Sain SCD 2744; mae fideo ar gael hefyd

Y Twnel Serch - Tryfan TRF C286

Ymdeithgan Helwyr y Garrog - Tryfan TRF C307

Ymosodiad Swetoniws (Suetonius' Attack) - DVD: "Cyhoeddi Canfed Eisteddfod Môn", telegtv.com

Ymsonau Mair a Herod - Alaw ALW (C)001 ("Seren Newydd")

Yn y Beibil Mawr - Meibion Menlli, recordiau SAIN - SAINC 524

Yn y Disgo - Cantor CAN 203

Yr Ymladdfa - Tryfan TRF C307