Light Songs


Welcome > Compositions > Light Songs

A

A Christmas Medley (arrangements) - A medley of Christmas favourites - 2012
A Fo Ben (He Who Would Lead) - from the musical "Branwen" - 2001
Ail-Liwio'r Byd (Re-Colouring the World) (song) - from the musical "Ail-Liwio'r Byd" (Re-Colouring the World) - 1999
Ar y Stryd - song - 1984
Arian, Macs, Pres - light song - 1989
Arnat Ti mae'r Bai! (It's All Your Fault!) - 2003
Augustus Caesar - number from 'A New Star' - 1981
Awn ar Streic - Number from a musical - 1996

B

Bargian - Number from a musical - 1996
Be Ddigwyddodd? - song - 1984
Be Di'r Orsedd? - song - 1985
Beth sy'n Dod? I - song - 1974
Beth sy'n Dod? II - song - 1974
Beth yw'r Gwir? - song from a musical - 1994
Bingo/O Dim Bingo/Waeth ichi heb - song - 1984
Blas y Dadrith - song - 1986
Blasu'r Afal (Tasting the Apple) - 2003
Ble Cawn ni Fynd? - song from the musical "Cinio am Ddau" - 2005
Blws Penblwydd - song - 1985
Bodins ac El - song - 1986
Boed i'r Arglwydd Wenu Arnoch - S/A duet - 2005
Boed i'r Duwiau/Arglwydd Wenu Arnoch - song - 1984
Bore Braf (A Fine Morning) - Chorus from the musical "Y Castell Coll" (The Lost Castle) - 2005
Brwsied Bach o Baent - song - 1985
By Appointment to the Crown - song - 1985
Byddigions - Number from a musical - 1996

C

Cael fy Nerbyn - song - 1990
Caffi Olympia (Café Olympia) - from the musical "Ail-Liwio'r Byd" (Re-Colouring the World) - 1999
Caffi Rosita - light song - 1989
Call in the Troops! - Number from a musical - 1996
Cân a Dawns y Cathod Drwg - song - 1974
Cân Angau - song - 1986
Cân Dan Glo (A Song Under Lock and Key) - 2003
Cân Diolch a Maddeuant - Song from a musical for children - 1993
Cân Diz - song - 1984
Cân Drist (o Huw Cymunod) - song from children's opera - 1982
Cân Drist (o Y Garrog) - chorus from children's opera - 1989
Cân Drist y Merched (o Y Gwyndy) - Song from a musical for children - 1993
Cân Ella - song - 1988
Cân Llawenydd (cân) - pop song - 1987
Cân Olaf Efnisien (Efnisien's Last Song) - from the musical "Branwen" - 2001
Cân Prysurdeb - Song from a musical for children - 1993
Cân Restio - Song from a musical for children - 1993
Cân Serch (o Huw Cymunod) - song from children's opera - 1982
Cân Sibrwd y Dorf - chorus from children's opera - 1989
Cân y Bugeiliaid - song - 1981
Cân y Cynffonwyr - song - 1986
Cân y Ddwy Fam - Number from a musical - 1996
Cân y Ffôn - song - 1986
Cân y Forwyn Ffrengig - light song - 1997
Cân y Genethod - song from children's opera - 1982
Cân y Lletywyr - song - 1981
Cân y Lluniau - pop song - 1983
Cân y Menai Arms - Number from a musical - 1996
Cân y Plismyn - song - 1986
Cân y Rheolwr Banc (Pres) - song - 1988
Cân y Wledd (The Feasting Song) - from the musical "Branwen" - 2001
Cân yr Angylion - song - 1981
Cân yr Athrawon - song - 1984
Cân yr F.A. Cup - satirical song - 1996
Carcharorion - song from children's opera - 1982
Cariad - light song - 1995
Cecil a Michael - comic song - 1995
Cerddaf y Strydoedd Tywyll - song - 1981
Cerdded a Cherdded (A Lot of Walking) - from the musical "Ail-Liwio'r Byd" (Re-Colouring the World) - 1999
Cesar Awgwstws - song - 1981
Chic Chic Chicago - light song in 20's style - 1995
Clwb Paradiso - song - 1985
Clymu'r Ceiliog Gwynt - Song from a musical for children - 1993
Cool - song - 1988
Croeso i'r Ffair - song from children's opera - 1982
Croeso i'r Newyddion (Welcome to the News) - Chorus from a musical - 2007
Cymedroldeb! - song from the musical Animal Farm - 1993
Cytuno i Anghytuno - comic duet - 1992

D

Da o Ddwy Ynys (The Good of Two Islands) - from the musical "Branwen" - 2001
Daliwn y Ffrwynau yn Dynn - song from the musical Animal Farm - 1993
Daliwn yn Gadarn - Number from a musical - 1996
Dan Oed (cytgan) - song - 1986
Daw y Dydd - song from the musical Animal Farm - 1993
Dawns Slic - dance - 1985
Dawns Werin - dance - 1985
Dawns y Cyffuriau - dance - 1986
Dawns y Ddrudwy (The Starling's Dance) - from the musical "Branwen" - 2001
Dawns y Tylwyth Teg - dance - 1990
Dawnsio - song - 1984
Dechrau Canu, Dechrau Crygu - comic song - 1989
Dechrau'r Dyfodol - pop song - 1989
Deffro yn Siapan (Waking up in Japan) - from the musical "Ail-Liwio'r Byd" (Re-Colouring the World) - 1999
Deffro'r Dychymyg - song from a musical - 1994
Deg Munud i Naw (Ten Minutes to Nine) - Chorus from a musical - 2007
Deg o Filwyr Bychain - song - 1986
Del - song - 1984
Deuawd (Diwedd y Gân) - song - 1988
Deudwch Rwbath - song - 1988
Di hwn ddim yn Dallt - song - 1988
Dilyn y Seren - song - 1981
Diwrnod Gwell a Ddaw - song - 1986
Does gen i Ddim Dyled - song - 1988
Drannoeth y Ffair - song - 1986
Dros Iwerydd - Number from a musical - 1996
Duwch y Dyfroedd - song from a musical - 1999
Dwi Isio Hogan fudur - song - 1984
Dwli ar Declyn - satirical song - 1987
Dyfod mae'r Haf (Summer is comming) - song - 1985
Dylan yn Ffoi - song - 1984
Dyna'r Foden i Mi - song - 1984
Dysgu Cymraeg - song - 1990

E

Elusen - song - 1988
Evan Roberts - song - 1985

F

Fe Ddaw y Dydd - song - 1986
Fe'th Drechwn di Eto - song - 1986
Ffarwel - song - 1986
Ffrae i Bedwar (Four People Quarrel) - from the musical "Branwen" - 2001
Fideo - song - 1988
Finale (A New Star) - number from 'A New Star' - 1981
Finale (Gogoniant a Mawl) - song - 1981

G

Gadael ar Ol - Number from a musical - 1996
Glas, Gwyn A Gwyrdd - song - 1985
Gobaith (Hope) - Chorus from a musical - 2007
Gogoniant a Mawl - song - 1981
Golygfa Agoriadol - song - 1986
Good News - number from 'A New Star' - 1981
Gorau Dau Fyd - song - 1986
Gormes - chorus from children's opera - 1989
Gosod y Stondinau - song from children's opera - 1982
Grêt, Grêt, Grêt! - 2003
Gwenu, Gwenu (Smiling, Smiling) - 2003
Gwerthu (For Sale) - from the musical "Ail-Liwio'r Byd" (Re-Colouring the World) - 1999
Gwrandewch..... (Listen.....) - from the musical "Branwen" 2001
Gwrthdaro (Conflict) - Chorus from the musical "Y Castell Coll" (The Lost Castle) - 2005

H

Hei, Syr! - song - 1984
Hei-di-Ho! - (chorus) song - 1985
Help Llaw - song - 1988
Heno, Heno - (Tonight, Tonight) - 2003
Her y Stondin Baffio - song from children's opera - 1982
Herod and the Astrologers - number from 'A New Star' - 1981
Herod a'r Ser-ddewiniaid - song - 1981
Holy Star - number from 'A New Star' - 1981
Horror-torio - song - 1985
Huw yr Arwr - song from children's opera - 1982
Hwiangerdd Gwern (Gwern's Lullaby) - from the musical "Branwen" - 2001
Hwre am y Babell Len! - song - 1985
Hwyl yn y Gegin (Fun in the Kitchen) - 2003

I

I Sir Fôn - Choral welcome to Anglesey, with jazz orchestra accompaniment - 2003
I Ti - song - 1986
I'r Cyffion a Fo! - song - 1974

L

Lladdwch y Llo Pasgedig - song - 1988
Llawenhawn/Rhyddid - chorus from children's opera - 1989
Lle yn y Stabal - song - 1981
Llygad am Lygad (An Eye for an Eye) - 2003
Louis! Cwi! - pop song - 1987

M

M.A.C.S. - Chorus from the musical "Y Castell Coll" (The Lost Castle) - 2005
Mae Bradwr yn ein Plith - song from the musical Animal Farm - 1993
Mae na Fwy i Fywyd na Hyn (There's More to Life than This) - 2003
Mae na Gyffro yn y Fro - song - 1984
Mae 'na Waith yn y Castall - Number from a musical - 1996
Mae 'Nghredentials I'n Iawn - song - 1985
Mae'r Fflamau yn Llosgi - song - 1986
Mae'r Garrog yn Cuddio - chorus from children's opera - 1989
Mae'r Nos yn Galw - song - 1986
Magi a Micha - satirical song - 1987
Mary and Herod's Soliloquies - number from 'A New Star' - 1981
Matholwch Yw (It's Matholwch) - from the musical "Branwen" - 2001
Meddygon Esgyrn Môn - Song from a musical for children - 1993
Mi Glywais Lais yn Galw - song from the musical "Hirddydd Haf" - 1986
Molawd Gwyr y Cyfryngau - song - 1985
Molawd i'r Cobler - song - 1974
Môr-forynion (Mermaids) - song - 1972
Mr Kleen - song - 1984

N

Neb ond Tydi - song - 1984
Newyddion Da - song - 1981
Ni Di'r Sêr (We're the Stars) - 2003
Nid Oes Bradwr yn y Ty - Number from a musical - 1996

O

O Be Dwi'n Da Fan Hyn? - song - 1985
O Mae'n Lyfli! - penillion setting by Aled Lloyd Davies - 1985
O Mrs Postman - song - 1984
O, Cenwch i'r Arwr - song from the musical Animal Farm - 1993
O, Gath Fach - song - 1984
O, Genod! - song - 1984
Oes yn Ôl (An Age Ago) - from the musical "Branwen" - 2001
Oes'na Sgwp i Ni? - song - 1985
Ofnadwy Ddwr - song - 1974
Out on the Darkened Pavements - number from 'A New Star' - 1981

P

P.A.N.D.A. - Chorus from the musical "Y Castell Coll" (The Lost Castle) - 2005
Pacio (Cân y Morynion) (Packing (The Maids' Song)), unison version - from the musical "Branwen" - 2001
Pam does dim Heddwch? song 1984
Pawb a Phopeth (Everyone and Everything) - Chorus from the musical "Y Castell Coll" (The Lost Castle) - 2005
Pawb i'w Orchwyl yn Ol - song - 1985
Pawb o Blaid? - song - 1988
Pedair Awr ar Hugain (24 Hours) - 2003
Penrhyn! - song - 1986
Plant a Phobol Ifainc yr Oes 'ma - song - 1990
Pobmobility - comic song
Polau Piniwn satirical song - 1987
Pont Rhwng Dau Fyd (A Bridge Between Two Worlds) - Chorus from a musical - 2007
Punt y Gynffon - Number from a musical - 1996
Pwmpsi - light song - 1989
Pwy dach chi'n Nabod sy'n Cyfri (It's Who you Know that Counts) - 2003
Pwy Nath? - comic song
Pwy Wyt Ti'n Feddwl Wyt Ti? - Number from a musical - 1996

R

Razamatazz - 2003
Rhedeg ei Rhawd - light song - 1989
Rhifau Rhyfedd (Strange Numbers) - Chorus from a musical - 2007
Rho fo i Mi - song - 1986
Rhubanau - song from the musical Animal Farm - 1993
Rhuddlan - song - 1972
Rhybudd y Widdon - chorus from children's opera - 1989
Rhybudd yr Angylion - song - 1981
Roc Roc Roc Rockefeller - song - 1985
Room in a Stable - number from 'A New Star' - 1981
Rownd a Rownd y Sgwar o Dun - song - 1985

S

Sâl Môr - Song from a musical for children - 1993
Sbwci (Spooky) - Chorus from a musical - 2007
Seren yn Disgleirio (A Shining Star) - 2003
Sgen Im Dewis - humorous duet - 1988
Sgwn i Sut Deimlad ydy bod yn Ddeunaw? - song - 1986
Si Hei Louis Tagliatelli - pop song - 1987
Siarad efo'r Sêr - song - 1986
Siwgwr Candi (Mynydd Siwgwr Candi) - song from the musical Animal Farm - 1993
Smyglo (Cân Ddistaw'r Smyglwyr) (Smuggling) - Song from a musical for children - 1993
Stafell Wisgo - pop song 1983
Sut yn y Byd? (How on Earth?) - Chorus from the musical "Y Castell Coll" (The Lost Castle) - 2005
Swyn y Ddawns (The Magic of the Dance - Carlos's Song) - from the musical "Ail-Liwio'r Byd" (Re-Colouring the World) - 1999
Swyn y Ddawns (The Magic of the Dance - Rita's Song) - from the musical "Ail-Liwio'r Byd" (Re-Colouring the World) - 1999

T

Taflu'r Cwd (Dyma'r Nos) - song - 1974
Tafod Lastig (An Elastic Tongue) - 2003
Tango - song - 1988
Technoleg (Technology) from the musical "Ail-Liwio'r Byd" - (Re-Colouring the World) 1999
Thank you Mother Earth - song - 1988
The Angels' Song - number from 'A New Star' - 1981
The Angels' Warning - number from 'A New Star' - 1981
The Innkeepers' Song - number from 'A New Star' - 1981
The Shepherds' Song - number from 'A New Star' - 1981
Tisio Gweld? - song - 1985
Tri, Dau, Un - song - 1990
Tybed? (I Wonder) - song - 1984
Tydio'm yn Hwyl Bob Amsar - song - 1990
Tyrd am Dro (Cân Serch) - Number from a musical - 1998

W

Wales Today (signature tune) - Signature tune - 1995
Weithia - song - 1990
Welais i Rioed Mo Duw - song - 1985
Wnei di Mo 'Nhorri, Bethesda - song - 1986
Wylo yn y Stryd - song - 1984

X

Xerox - song from the musical "Hirddydd Haf" - 1986

Y

Y Boen o Fod yn Fam - song - 1986
Y Cadach Sidan Melyn - song - 1972
Y Cobler Coch o Ruddlan (The Red Cobbler of Rhuddlan) - song - 1972
Y Cwlwm - light song - 1989
Y Ddwy Fro - Scene for SATB, soloists, jazz ensemble and dancers - 2008
Y Fro Lle Mae Fy Nghalon - song 1986
Y Gofod (Space) - from the musical "Ail-Liwio'r Byd" (Re-Colouring the World) - 1999
Y Peiriant Cwyno - satirical song - 1987
Y Porthmyn - song from children's opera - 1982
Y Sioe (Croeso i'r Ffair) (The Show) - song from children's opera - 1982
Y Twnel Serch - song - 1986
Y Tŷ Hefo Lot o Facha (The House With a Lot of Hooks) - from the musical "Branwen" - 2001
Y Wers Biano - pop song - 1983
Ymdeithgan a Chân y Byddigions - Song from a musical for children - 1993
Ymdeithgan Helwyr y Garrog - chorus from children's opera - 1989
Ymdeithgan y Gorchfygedig - intermezzo from children's opera - 1982
Ymsonau Mair a Herod - duo song - 1981
Yn y Beibil Mawr - light song - 1970
Yn y Disgo - song - 1990
Yr Hen Rhythm Yna - pop song - 1983
Yr Her - song from children's opera - 1982
Yr Ornest - song from children's opera - 1982
Yr Ymladdfa - chorus from children's opera - 1989