Caneuon Ysgafn


Croeso > Cyfansoddiadau > Caneuon Ysgafn

A

A Christmas Medley (trefniant) - Cadwyn o ganeuon Nadolig - 2012
A Fo Ben - Cytgan o'r ddrama gerdd "Branwen" - 2001
Ail-Liwio'r Byd - (cân) O'r ddrama gerdd "Ail-Liwio'r Byd" - 1999
Ar y Stryd - cân o'r ddrama gerdd "Cinio am Ddau" - 1984
Arian, Macs, Pres - cân o'r ddrama gerdd "Siarad efo'r Wal" - 1989
Arnat Ti mae'r Bai! - Cytgan o'r ddrama gerdd "Grêt" - 2003
Augustus Caesar (Cesar Awgwstws) - cân o 'A New Star' - 1981
Awn ar Streic - Cân o'r ddrama gerdd "Streic!" - 1996

B

Bargian - Cân o'r ddrama gerdd "Streic!" - 1996
Be Ddigwyddodd? - cân o'r ddrama gerdd "Cinio am Ddau" - 1984
Be Di'r Orsedd? - cân o'r ddrama gerdd "Hei di Ho" - 1985
Beth sy'n Dod? I - cân o'r ddrama gerdd "Y Cobler Coch" - 1974
Beth sy'n Dod? II - cân o'r ddrama gerdd "Y Cobler Coch" - 1974
Beth yw'r Gwir? - cân o'r ddrama gerdd "Nid Eiddo Merch" - 1994
Bingo/O Dim Bingo/Waeth ichi heb - cân o'r ddrama gerdd "Cinio am Ddau" - 1984
Blas y Dadrith - cân o'r ddrama gerdd "Bara Llwyd" - 1986
Blasu'r Afal - Unawd gyda chytganau o'r ddrama gerdd "Grêt" - 2003
Ble Cawn ni Fynd? - cân o'r ddrama gerdd "Cinio am Ddau" - 2005
Blws Penblwydd - cân o'r ddrama gerdd "Paradwys Ffwl" - 1985
Bodins ac El - cân o'r ddrama gerdd "Bara Llwyd" - 1986
Boed i'r Arglwydd Wenu Arnoch - deuawd S/A - 2005
Boed i'r Duwiau/Arglwydd Wenu Arnoch - cân o'r ddrama gerdd "Cinio am Ddau" - 1984
Bore Braf - Cytgan o'r ddrama gerdd "Y Castell Coll" - 2005
Brwsied Bach o Baent - cân o'r ddrama gerdd "Hei di Ho" - 1985
By Appointment to the Crown - cân o'r ddrama gerdd "Hei di Ho" - 1985
Byddigions - Cân o'r ddrama gerdd "Streic!" - 1996

C

Cael fy Nerbyn - cân o'r ddrama gerdd "3-2-1" - 1990
Caffi Olympia - O'r ddrama gerdd "Ail-Liwio'r Byd" - 1999
Caffi Rosita - cân ysgafn - 1989
Call in the Troops! - Cân o'r ddrama gerdd "Streic!" - 1996
Cân a Dawns y Cathod Drwg - cân o'r ddrama gerdd "Y Cobler Coch" - 1974
Cân Angau - cân o'r ddrama gerdd "Dan Oed" - 1986
Cân Dan Glo - Unawd o'r ddrama gerdd "Grêt" - 2003
Cân Diolch a Maddeuant - Cân o'r ddrama gerdd i blant, Y Gwyndy - 1993
Cân Diz - cân o'r ddrama gerdd "Cinio am Ddau" - 1984
Cân Drist (o Huw Cymunod) - cân o'r ddrama gerdd "Huw Cymunod" - 1982
Cân Drist (o Y Garrog) - Cytgan o'r ddrama gerdd/opera i blant "Y Garrog" - 1989
Cân Drist y Merched (o Y Gwyndy) - Cân o'r ddrama gerdd i blant, Y Gwyndy - 1993
Cân Ella - cân o'r ddrama gerdd "Diwedd y Gân" - 1988
Cân Llawenydd (cân) - cân bop - 1987
Cân Olaf Efnisien - Unawd o'r ddrama gerdd "Branwen" - 2001
Cân Prysurdeb - Cân o'r ddrama gerdd i blant, Y Gwyndy - 1993
Cân Restio - Cân o'r ddrama gerdd i blant, Y Gwyndy - 1993
Cân Serch (o Huw Cymunod) - cân o'r ddrama gerdd "Huw Cymunod" - 1982
Cân Sibrwd y Dorf - Cytgan o'r ddrama gerdd/opera i blant "Y Garrog" - 1989
Cân y Bugeiliaid - cân i fechgyn o'r gantawd Nadolig "Seren Newydd" - 1981
Cân y Cynffonwyr - cân o'r ddrama gerdd "Bara Llwyd" - 1986
Cân y Ddwy Fam - Cân o'r ddrama gerdd "Streic!" - 1996
Cân y Ffôn - cân o'r ddrama gerdd "Dan Oed" - 1986
Cân y Forwyn Ffrengig - cân ysgafn - 1997
Cân y Genethod - cân o'r ddrama gerdd "Huw Cymunod" - 1982
Cân y Lletywyr - cygtan o'r gantawd Nadolig "Seren Newydd" - 1981
Cân y Lluniau - cân bop - 1983
Cân y Menai Arms - Cân o'r ddrama gerdd "Streic!" - 1996
Cân y Morforynion - cân o'r ddrama gerdd "Y Cobler Coch" - 1972
Cân y Plismyn - cân o'r ddrama gerdd "Bara Llwyd" - 1986
Cân y Rheolwr Banc (Pres) - cân o'r ddrama gerdd "Diwedd y Gân" - 1988
Cân y Wledd - Cytgan o'r ddrama gerdd "Branwen" - 2001
Cân yr Angylion - cân i SSA o'r gantawd Nadolig "Seren Newydd" - 1981
Cân yr Athrawon - cân o'r ddrama gerdd "Cinio am Ddau" - 1984
Cân yr F.A. Cup - cân ddychan - 1996
Carcharorion - cân o'r ddrama gerdd "Huw Cymunod" - 1982
Cariad (cân ysgafn) - cân o'r ddrama gerdd "Siarad efo'r Wal" - 1995
Cecil a Michael - cân ddigri - 1995
Cerddaf y Strydoedd Tywyll - unawd a chytganau SSA o'r gantawd Nadolig "Seren Newydd" - 1981
Cerdded a Cherdded - O'r ddrama gerdd "Ail-Liwio'r Byd" - 1999
Cesar Awgwstws - cytgan o'r gantawd Nadolig "Seren Newydd" - 1981
Chic Chic Chicago - cân yn arddull y dauddegau - 1995
Clwb Paradiso - cân o'r ddrama gerdd "Paradwys Ffwl" - 1985
Clymu'r Ceiliog Gwynt - Cân o'r ddrama gerdd i blant, Y Gwyndy - 1993
Cool cân o'r ddrama gerdd "Salem ar Sêl" 1988
Croeso i'r Newyddion - Cytgan o'r ddrama gerdd "Ffaliffolion" - 2007
Cymedroldeb! - cân o'r ddrama gerdd "Fferm yr Anifail" - 1993
Cytuno i Anghytuno - deuawd ddigri - 1992

D

Da o Ddwy Ynys - Cân i unawdydd a chôr o'r ddrama gerdd "Branwen"  - 2001
Daliwn y Ffrwynau yn Dynn - cân o'r ddrama gerdd "Fferm yr Anifail" - 1993
Daliwn yn Gadarn - Cân o'r ddrama gerdd "Streic!" - 1996
Dan Oed - (cytgan) cân o'r ddrama gerdd "Dan Oed" - 1986
Daw y Dydd - cân o'r ddrama gerdd "Fferm yr Anifail" - 1993
Dawns Slic - cân o'r ddrama gerdd "Hei di Ho" - 1985
Dawns Werin - cân o'r ddrama gerdd "Hei di Ho" 1985
Dawns y Cyffuriau - dawns o'r ddrama gerdd "Dan Oed" 1986
Dawns y Ddrudwy - Symudiad offerynnol o'r ddrama gerdd "Branwen" 2001
Dawns y Tylwyth Teg - dawns o'r ddrama gerdd "3-2-1" - 1990
Dawnsio - cân o'r ddrama gerdd "Cinio am Ddau" - 1984
Dechrau Canu, Dechrau Crygu - cân ddigri - 1989
Dechrau'r Dyfodol - cân bop - 1989
Deffro yn Siapan - O'r ddrama gerdd "Ail-Liwio'r Byd" - 1999
Deffro'r Dychymyg - cân o'r ddrama gerdd "Nid Eiddo Merch" - 1994
Deg Munud i Naw - Cytgan o'r ddrama gerdd "Ffaliffolion" - 2007
Deg o Filwyr Bychain - cân o'r ddrama gerdd "Dan Oed" - 1986
Del - can o'r ddrama gerdd "Cinio am Ddau" - 1984
Deuawd (Diwedd y Gân) - cân o'r ddrama gerdd "Diwedd y Gân" - 1988
Deudwch Rwbath - cân o'r ddrama gerdd "Salem ar Sêl" - 1988
Di hwn ddim yn Dallt - cân o'r ddrama gerdd "Diwedd y Gân" - 1988
Dilyn y Seren - cytgan o'r gantawd Nadolig "Seren Newydd" - 1981
Diwrnod Gwell a Ddaw - cân o'r ddrama gerdd "Bara Llwyd" - 1986
Does gen i Ddim Dyled - cân o'r ddrama gerdd "Salem ar Sêl" - 1988
Drannoeth y Ffair - cân o'r ddrama gerdd "Dan Oed" - 1986
Dros Iwerydd - Cân o'r ddrama gerdd "Streic!" - 1996
Duwch y Dyfroedd - cân i Ysgol y Preseli - 1999
Dwi Isio Hogan fudur - cân o'r ddrama gerdd "Cinio am Ddau" - 1984
Dwli ar Declyn - cân ddychanol - 1987
Dyfod mae'r Haf - cân o'r ddrama gerdd "Hei di Ho" - 1985
Dylan yn Ffoi - cân o'r ddrama gerdd "Cinio am Ddau" - 1984
Dyna'r Foden i Mi - cân o'r ddrama gerdd "Cinio am Ddau" - 1984
Dysgu Cymraeg - cân o'r ddrama gerdd "3-2-1" - 1990

E

Elusen - cân o'r ddrama gerdd "Diwedd y Gân" - 1988
Evan Roberts - cân o'r ddrama gerdd "Paradwys Ffwl" - 1985

F

Fe Ddaw y Dydd - cân o'r ddrama gerdd "Bara Llwyd" - 1986
Fe'th Drechwn di Eto - cân o'r ddrama gerdd "Bara Llwyd" - 1986
Ffarwel - cân o'r ddrama gerdd "Bara Llwyd" - 1986
Ffrae i Bedwar - Cân i bedwar unawdydd a chôr o'r ddrama gerdd "Branwen" - 2001
Fideo - cân o'r ddrama gerdd "Diwedd y Gân" - 1988
Finale (A New Star) - cân o 'A New Star' - 1981
Finale (Gogoniant a Mawl) - cytgan o'r gantawd Nadolig "Seren Newydd" - 1981

G

Gadael ar Ol - Cân o'r ddrama gerdd "Streic!" - 1996
Glas, Gwyn A Gwyrdd - cân o'r ddrama gerdd "Hei di Ho" - 1985
Gobaith - Cytgan o'r ddrama gerdd "Ffaliffolion" - 2007
Gogoniant a Mawl - cytgan o'r gantawd Nadolig "Seren Newydd" - 1981
Golygfa Agoriadol - cân o'r ddrama gerdd "Bara Llwyd" - 1986
Good News - cân o 'A New Star' - 1981
Gorau Dau Fyd - cân o'r ddrama gerdd "Bara Llwyd" - 1986
Gormes - Cytgan o'r ddrama gerdd/opera i blant "Y Garrog" - 1989
Gosod y Stondinau - cân o'r ddrama gerdd "Huw Cymunod" - 1982
Grêt, Grêt, Grêt! - Cytgan gydag unawdau o'r ddrama gerdd "Grêt" - 2003
Gwenu, Gwenu - Unawd o'r ddrama gerdd "Grêt" - 2003
Gwerthu - O'r ddrama gerdd "Ail-Liwio'r Byd" - 1999
Gwrandewch..... - Cytgan o'r ddrama gerdd "Branwen" - 2001
Gwrthdaro - Cytgan o'r ddrama gerdd "Y Castell Coll" - 2005

H

Hei, Syr! - cân o'r ddrama gerdd "Cinio am Ddau" - 1984
Hei-di-Ho! - (cytgan) cân o'r ddrama gerdd "Hei di Ho" - 1985
Help Llaw - cân o'r ddrama gerdd "Diwedd y Gân" - 1988
Heno, Heno - Unawd gyda chytganau o'r ddrama gerdd "Grêt" - 2003
Her y Stondin Baffio - cân o'r ddrama gerdd "Huw Cymunod" - 1982
Herod and the Astrologers - cân o 'A New Star' - 1981
Herod a'r Ser-ddewiniaid - unawd a chytganau o'r gantawd Nadolig "Seren Newydd" - 1981
Holy Star - cân o 'A New Star' - 1981
Horror-torio - cân o'r ddrama gerdd "Paradwys Ffŵl" - 1985
Huw yr Arwr - cân o'r ddrama gerdd "Huw Cymunod" - 1982
Hwiangerdd Gwern - Unawd o'r ddrama gerdd "Branwen" - 2001
Hwre am y Babell Len! - cân o'r ddrama gerdd "Hei di Ho" - 1985
Hwyl yn y Gegin - Unawd a/neu gytgan o'r ddrama gerdd "Grêt" - 2003

I

I Sir Fôn - Cân groeso, ar gyfer lleisiau a band - 2003
I Ti - can o'r ddrama gerdd "Bara Llwyd" - 1986
I'r Cyffion a Fo! - cân o'r ddrama gerdd "Y Cobler Coch" - 1974

L/Ll

Lladdwch y Llo Pasgedig - cân o'r ddrama gerdd "Salem ar Sêl" - 1988
Llawenhawn / Rhyddid - Cytgan o'r ddrama gerdd/opera i blant "Y Garrog" - 1989
Lle yn y Stabal - cytgan o'r gantawd Nadolig "Seren Newydd" - 1981
Llygad am Lygad - Unawd o'r ddrama gerdd "Grêt" - 2003
Louis! Cwi ! - cân bop - 1987

M

M.A.C.S. - Cytgan o'r ddrama gerdd "Y Castell Coll" - 2005
Mae Bradwr yn ein Plith - cân o'r ddrama gerdd "Fferm yr Anifail" - 1993
Mae na Fwy i Fywyd na Hyn - Unawd o'r ddrama gerdd "Grêt" - 2003
Mae na Gyffro yn y Fro - cân o'r ddrama gerdd "Cinio am Ddau" - 1984
Mae 'na Waith yn y Castall - Cân o'r ddrama gerdd "Streic!" - 1996
Mae 'Nghredentials I'n Iawn - cân o'r ddrama gerdd "Hei di Ho" - 1985
Mae'r Fflamau yn Llosgi - cân o'r ddrama gerdd "Bara Llwyd" - 1986
Mae'r Garrog yn Cuddio - Cytgan o'r ddrama gerdd/opera i blant "Y Garrog" - 1989
Mae'r Nos yn Galw - cân o'r ddrama gerdd "Bara Llwyd" - 1986
Magi a Micha - cân ddychan - 1987
Mary and Herod's Soliloquies - cân o 'A New Star' - 1981
Matholwch Yw - Deuawd o'r ddrama gerdd "Branwen" - 2001
Meddygon Esgyrn Môn - Cân o'r ddrama gerdd i blant, Y Gwyndy - 1993
Mi Glywais Lais yn Galw - deuawd o'r ddrama gerdd "Hirddydd Haf" - 1986
Molawd Gwyr y Cyfryngau - cân o'r ddrama gerdd "Hei di Ho" 1985
Molawd i'r Cobler - cân o'r ddrama gerdd "Y Cobler Coch" - 1974
Mor-forynion - can o'r ddrama gerdd "Y Cobler Coch" - 1972
Mr Kleen - cân o'r ddrama gerdd "Cinio am Ddau" - 1984

N

Neb ond Tydi - cân o'r ddrama gerdd "Cinio am Ddau" - 1984
Newyddion Da - cytgan o'r gantawd Nadolig "Seren Newydd" - 1981
Ni Di'r Sêr - Cân o'r ddrama gerdd "Grêt" - 2003
Nid Oes Bradwr yn y Ty - Cân o ddrama gerdd, Cân o'r ddrama gerdd "Streic!" - 1996

O

O Mae'n Lyfli! - gosodiad cerdd dant Aled Lloyd Davies o'r ddrama gerdd "Hei di Ho" - 1985
O Mrs Postman - cân o'r ddrama gerdd "Cinio am Ddau" - 1984
O, Be Dwi'n Da Fan Hyn? - cân o'r ddrama gerdd "Hei di Ho" - 1985
O, Cenwch i'r Arwr - cân o'r ddrama gerdd "Fferm yr Anifail" - 1993
O, Gath Fach - cân o'r ddrama gerdd "Cinio am Ddau" - 1984
O, Genod! - cân o'r ddrama gerdd "Cinio am Ddau" - 1984
Oes yn Ôl - Deuawd o'r ddrama gerdd "Branwen" - 2001
Oes'na Sgwp i Ni? - cân o'r ddrama gerdd "Hei di Ho" - 1985
Ofnadwy Ddwr - cân o'r ddrama gerdd "Y Cobler Coch" - 1974
Out on the Darkened Pavements - cân o 'A New Star' - 1981

P

P.A.N.D.A. - Cytgan o'r ddrama gerdd "Y Castell Coll" - 2005
Pacio (Cân y Morynion) - Cytgan i ferched o'r ddrama gerdd "Branwen" - 2001
Pam does dim Heddwch? - cân o'r ddrama gerdd "Cinio am Ddau" - 1984
Pawb a Phopeth - Cytgan o'r ddrama gerdd "Y Castell Coll" - 2005
Pawb i'w Orchwyl yn Ôl - cân o'r ddrama gerdd "Hei di Ho" - 1985
Pawb o Blaid? - cân o'r ddrama gerdd "Salem ar Sêl" - 1988
Pedair Awr ar Hugain - Cytgan o'r ddrama gerdd "Grêt" - 2003
Penrhyn! - cân o'r ddrama gerdd "Bara Llwyd" - 1986
Plant a Phobol Ifainc yr Oes 'ma - cân o'r ddrama gerdd "3-2-1" - 1990
Pobmobility - cân ddigri
Polau Piniwn - cân ddychan - 1987
Pont Rhwng Dau Fyd - Cytgan o'r ddrama gerdd "Ffaliffolion" - 2007
Punt y Gynffon - Cân o'r ddrama gerdd "Streic!" - 1996
Pwmpsi - cân o'r ddrama gerdd "Siarad efo'r Wal" - 1989
Pwy dach chi'n Nabod sy'n Cyfri - Unawd o'r ddrama gerdd "Grêt" - 2003
Pwy Nath? - cân ddigri
Pwy Wyt Ti'n Feddwl Wyt Ti? - Cân o'r ddrama gerdd "Streic!" - 1996

R

Razamatazz - Unawd/ensemble o'r ddrama gerdd "Grêt" - 2003
Rhedeg ei Rhawd - cân o'r ddrama gerdd "Siarad efo'r Wal" - 1989
Rhifau Rhyfedd Cytgan o'r ddrama gerdd "Ffaliffolion" - 2007
Rho fo i Mi - cân o'r ddrama gerdd "Bara Llwyd" - 1986
Rhubanau - cân o'r ddrama gerdd "Fferm yr Anifail" - 1993
Rhuddlan - cân o'r ddrama gerdd "Y Cobler Coch" - 1972
Rhybudd y Widdon - Cytgan o'r ddrama gerdd/opera i blant "Y Garrog" - 1989
Rhybudd yr Angylion - cytgan SSA o'r gantawd Nadolig "Seren Newydd" - 1981
Roc Roc Roc Rockefeller - cân o'r ddrama gerdd "Hei di Ho" 1985
Room in a Stable - cân o 'A New Star' - 1981
Rownd a Rownd y Sgwar o Dun - cân o'r ddrama gerdd "Hei di Ho" - 1985

S

Sâl Môr - Cân o'r ddrama gerdd i blant, Y Gwyndy - 1993
Sbwci - Cytgan o'r ddrama gerdd "Ffaliffolion" - 2007
Seren yn Disgleirio - Cytgan o'r ddrama gerdd "Grêt" - 2003
Sgen Im Dewis - deuawd ysgafn - 1988
Sgwn i Sut Deimlad ydy bod yn Ddeunaw? - cân o'r ddrama gerdd "Dan Oed" - 1986
Si Hei Louis Tagliatelli - cân bop - 1987
Siarad efo'r Sêr - cân o'r ddrama gerdd "Bara Llwyd" - 1986
Siwgwr Candi (Mynydd Siwgwr Candi) - cân o'r ddrama gerdd "Fferm yr Anifail" - 1993
Smyglo (Can Ddistaw'r Smyglwyr) - Can o'r ddrama gerdd i blant Y Gwyndy - 1993
Stafell Wisgo - cân bop - 1983
Sut yn y Byd? - Cytgan o'r ddrama gerdd "Y Castell Coll" - 2005
Swyn y Ddawns (Cân Carlos) - O'r ddrama gerdd "Ail-Liwio'r Byd" - 1999
Swyn y Ddawns (Cân Rita) - O'r ddrama gerdd "Ail-Liwio'r Byd" - 1999

T

Taflu'r Cwd (Dyma'r Nos) - cân o'r ddrama gerdd "Y Cobler Coch" - 1974
Tafod Lastig - Unawd gyda chytganau o'r ddrama gerdd "Grêt" - 2003
Tango - cân o'r ddrama gerdd "Diwedd y Gân" - 1988
Technoleg - O'r ddrama gerdd "Ail-Liwio'r Byd" - 1999
Thank you Mother Earth - cân o'r ddrama gerdd "Salem ar Sêl" - 1988
The Angels' Song - cân o 'A New Star' - 1981
The Angels' Warning - cân o 'A New Star' - 1981
The Innkeepers' Song - cân o 'A New Star' - 1981
The Shepherds' Song - cân o 'A New Star' - 1981
Tisio Gweld? - cân o'r ddrama gerdd "Paradwys Ffwl" - 1985
Tri, Dau, Un - cân o'r ddrama gerdd "3-2-1" - 1990
Tybed? - cân o'r ddrama gerdd "Cinio am Ddau" - 1984
Tydio'm yn Hwyl Bob Amsar - cân o'r ddrama gerdd "3-2-1" - 1990
Tyrd am Dro (Cân Serch) - Cân o'r ddrama gerdd "Streic!" - 1998

W

Wales Today (arwyddgan) - Arwyddgan - 1995
Weithia - cân o'r ddrama gerdd "3-2-1" - 1990
Welais i Rioed Mo Duw - cân o'r ddrama gerdd "Paradwys Ffwl" - 1985
Wnei di Mo 'Nhorri, Bethesda - cân o'r ddrama gerdd "Bara Llwyd" - 1986
Wylo yn y Stryd - cân o'r ddrama gerdd "Cinio am Ddau" - 1984

X

Xerox - cân o'r ddrama gerdd "Hirddydd Haf" - 1986

Y

Y Boen o Fod yn Fam - cân o'r ddrama gerdd "Bara Llwyd" - 1986
Y Cadach Sidan Melyn - cân o'r ddrama gerdd "Y Cobler Coch" - 1972
Y Cobler Coch o Ruddlan - cân o'r ddrama gerdd "Y Cobler Coch" - 1972
Y Cwlwm - cân o'r ddrama gerdd "Siarad efo'r Wal" - 1989
Y Ddwy Fro - Cân o groeso, ar gyfer unawdwyr, côr a band - 2008
Y Fro Lle Mae Fy Nghalon - cân o'r ddrama gerdd "Bara Llwyd" - 1986
Y Gofod - O'r ddrama gerdd "Ail-Liwio'r Byd" - 1999
Y Peiriant Cwyno - cân ddychan - 1987
Y Porthmyn - cân o'r ddrama gerdd "Huw Cymunod" - 1982
Y Sioe (Croeso i'r Ffair) - can o'r ddrama gerdd "Huw Cymunod" - 1982
Y Twnel Serch - cân o'r ddrama gerdd "Dan Oed" - 1986
Y Tŷ Hefo Lot o Facha - Cân i unawdydd a chôr o'r ddrama gerdd "Branwen" - 2001
Y Wers Biano - cân bop - 1983
Ymdeithgan a Chân y Byddigions - Cân o'r ddrama gerdd i blant, Y Gwyndy - 1993
Ymdeithgan Helwyr y Garrog - Cytgan o'r ddrama gerdd/opera i blant "Y Garrog" - 1989
Ymdeithgan y Gorchfygedig - Intermezzo offerynnol o'r ddrama gerdd "Huw Cymunod" - 1982
Ymsonau Mair a Herod - Deuawd o'r gantawd Nadolig "Seren Newydd" - 1981
Yn y Beibil Mawr - cân ysgafn - 1970
Yn y Disgo - cân o'r ddrama gerdd "3-2-1" - 1990
Yr Hen Rhythm Yna - cân bop - 1983
Yr Her - cân o'r ddrama gerdd "Huw Cymunod" - 1982
Yr Ornest - cân o'r ddrama gerdd "Huw Cymunod" - 1982
Yr Ymladdfa - Cytgan o'r ddrama gerdd/opera i blant "Y Garrog" - 1989
Ysgwyd Llaw (Cân Cyfeillgarwch) - Cân o'r ddrama gerdd i blant, Y Gwyndy - 1993