Adolygiadau


Croeso > Amdanaf > Adolygiadau

Darn rhyfeddol o ddramatig...darn syfrdanol, llawn bywyd

Wales Arts Review am I'r Pedwar Gwynt

hydeiml ac yn gafael yn emosiynol...creadigaeth gwirioneddol hudolus a gododd i'r uchelfannau

Seen and Heard International

cyfraniad o bwys i gerddoriaeth Cymru

(World Cultures: Wales)

Mae Agorawd yr Wyddfa apelgar Gareth Glyn yn arddangos naws swynol a thelynegol

(Journal Into Melody)

Bravo!

(International Record Review)

Agorawd yr Wyddfa feistrolgar Gareth Glyn

(BBC Music Magazine)

Rhai alawon godidog...

(Classical Music Web)

yn llawn i’r ymylon o alawon a ffraethineb hwyliog

(Classical Net Review)

lliwgar ac amrywiol...

(International Record Review)

hiraethus, tyner a chain

(Abeille-Musique, Ffrainc)

yn cynnig llawer o fwynhad

(cylchgrawn Fanfare, UDA)

darganfyddiad hyfryd

(cylchgrawn Classic FM)

cerddoriaeth gyfareddol Gareth Glyn

(Lowri Cooke, BBC)

Athrylith o gyfansoddwr.... ymhell o flaen ei amser

(Grant Llewellyn, Arweinydd Cerddorfa Symffoni Gogledd Carolina)

Mae hon yn gryno-ddisg benigamp...

Dyfyniadau o adolygiad gan MusicWeb International o’r CD dwbl Welsh Incident a Gweithiau Cerddorfaol Eraill:

Mae Noson yn yr Opera wedi ei roi at ei gilydd yn dda, a’i sgorio’n hyfryd.....

MusicWeb International o’r CD dwbl Welsh Incident a Gweithiau Cerddorfaol Eraill

Mae Welsh Incident yn ddarn gwych.....un o’m darganfyddiadau o 2011!...

MusicWeb International o’r CD dwbl Welsh Incident a Gweithiau Cerddorfaol Eraill

Mae’r Microncerto i fas dwbwl a cherddorfa yn gampwaith bach. Mi ddylai fod yn ffefryn ar gyfer y Proms...

MusicWeb International o’r CD dwbl Welsh Incident a Gweithiau Cerddorfaol Eraill

Mae’r Consierto i Utgorn, sy’n creu cryn argraff, yn gonsierto o bwys mawr ddylai fod yn repertoire pob utgornydd da....

Dyfyniadau o adolygiad gan MusicWeb International o’r CD dwbl Welsh Incident a Gweithiau Cerddorfaol Eraill

Mwynheais Cariad yn fawr – cerddoriaeth ysgafn ar ei orau, gyda digonedd o alawon a harmonïau hyfryd, a cherddorfáeth effeithiol. Ardderchog!

MusicWeb International o’r CD dwbl Welsh Incident a Gweithiau Cerddorfaol Eraill

Mae Gwylmabsant yn un i godi’r to!....

MusicWeb International o’r CD dwbl Welsh Incident a Gweithiau Cerddorfaol Eraill

Mae’r Gyfres Fechan i Linynnau yn haeddu lle gyda’r goreuon o blith y darnau i gerddorfa linynnol yn y repertoire o gerddoriaeth Brydeinig...

MusicWeb International o’r CD dwbl Welsh Incident a Gweithiau Cerddorfaol Eraill

Gareth Glyn yw un o’r cyfansoddwyr gorau sy o gwmpas ar hyn o bryd...

MusicWeb International o’r CD dwbl Welsh Incident a Gweithiau Cerddorfaol Eraill