Prif Gyfansoddiadau


Croeso > Cyfansoddiadau > Prif Gyfansoddiadau

Addolwn Ef (i fand pres/for brass band) - cadwyn o garolau Cymraeg - 1997

Agorawd Dirion Dir - agorawd i fand pres - 2006

Agorawd yr Wyddfa - Agorawd i gerddorfa - 1986

Cadernid Gwynedd - Darn cyngerdd i fand pres - 1990

Canu'n Iach - Amrywiadau i grwpiau ieuenctid - 1996

Cariad - Alawon gwerin serch Cymreig i gerddorfa symffoni - 2008

Chwedl y Llyn - Dilyniant cerddorfaol - 1984

Cyfres Fechan i Linynnau/Little Suite for Strings - Cyfres i gerddorfa linynnol - 2011

Dinas Barhaus -   Cathl symffonig gerddorfaol gyda geiriau dewisol i lefarydd  - 2009

Eryri - Cathl Symffonig - 1980

Eryri (band pres/brass band) - Trefniant i fand pres - 1998

Fresco - Agorawd - 1986

Gwylmabsant (band pres) - fersiwn fer i fand pres o'r gwreiddiol i organ a cherddorfa - 2006

Llam Carw - agorawd i gerddorfa - 2010

Morluniau Môn - Cyfres o symudiadau i gerddorfa linynnol - 2001

Noson yn yr Opera/A Night at the Opera - Darn ysgafn i gerddorfa - 1997

Symffoni/Symphony - Symffoni - 1991

Afon Alaw - unawd i gontralto a band pres (neu biano) - 2006

All Together Now! (fersiwn 2016) - Cyfres i gerddorfa symffoni (neu biano), dysgwyr (Graddau 2, 4 a 6); a dechreuwyr ar sacsoffon, basŵn, corn, utgorn, trombôn, ffidil, fiola, soddgrwth a bas dwbwl - 2016

All Together Now! (fersiwn wreiddiol) - Cyfres i gerddorfa symffoni (neu biano) a dechreuwyr ar y ffliwt, ffidil ac utgorn - 2007

Amaterasu - Darn i delyn (a thrombôn) unawdol a cherddorfa - 2015

Archwadan - Monoddrama i lefarydd a cherddorfa siambr i barhau hanes Pedr a'r Blaidd - 2003

Brodyr Maeth Hywel - Unawd i denor a band pres (neu biano) - 2006

Brwydr Tâl Moelfre - Gosodiad i gôr SATB a band pres (neu biano) - 2006

Bryn Celli Ddu - Unawd i fariton a band pres (neu biano) - 2006

Bwthyn Cadi Rondol - gosodiad i SA neu SSAA a band pres (neu biano) - 2006

Cadwyn - Gosodiad corawl i SATB a phiano (neu gerddorfa) - 1983

Caneuon Cariad - Dilyniant o ganeuon serch Cymraeg i gôr deulais a cherddorfa (neu biano) - 2003

Classy Classics - gosodiad o alawon clasurol i blant a cherddorfa (neu biano) - 1998

Cockney Medley/Cockney Songs - Trefniant o ganeuon Cocni i gerddorfa bres aml-allu - 2009

Consierto i Soddgrwth/Cello Concerto - consierto i soddgrwth a cherddorfa - 1987

Consierto i utgorn a band - Consierto i utgorn a cherddorfa chwyth - 2008

Consierto i utgorn a cherddorfa - consierto i utgorn a cherddorfa - 2010

Dirion Dir - Cantawd i unawdwyr, band pres (neu biano) (neu biano) a chorau amrywiol ac unawdwyr SATB - 2006

Dyfroedd Byw (Living Waters) - Cyfres i gerddorfa siambr - 2011

EGAD! - Amrywiadau ar thema wreiddiol i ffidilwyr cyngerdd, cerddorfa siambr a dysgwyr ar y ffidil - 2005

EGAD! (fersiwn gydag offerynnau ychwanegol) - Amrywiadau ar thema wreiddiol i ffidilwyr cyngerdd, cerddorfa symffoni a dysgwyr llinynnol  - 2008

Er Nad yw 'Nghnawd Ond Gwellt (SATB) - Cantawd i gôr cymysg a cherddorfa - 1979

Gwlad y Gân (fersiwn fer) - Cadwyn o alawon Cymreig i gôr a cherddorfa - 2011

Gwlad y Gân (fersiwn wreiddiol) - Cadwyn o alawon Cymreig i gôr a cherddorfa - 2009

Gwylmabsant - Agorawd Gwyl i organ a cherddorfa - 1994

Gwylmabsant (lleisiol) - Gosodiad i gôr plant a band pres (neu biano) - 2006

Henffych Well (Fôn, Dirion Dir) - gosodiad i unawdwyr, corau, band pres (neu biano) - 2006

Iesu Yw (Christ the King) (SATB/unsain/SA - y dewis i gyd ar un copi) - Carol i leisiau a phiano - 1997

Iesu Yw (unawd/deuawd) - carol - 1990

Llanrwst - unawd tenor - 1988

Llyn Cerrig Bach - Deuawd i SA a band pres (neu biano) - 2006

Llys Aberffraw - unawd i denor a band pres (neu biano) - 2006

Microncerto - Cor-gonsierto i fas dwbl a cherddorfa - 2004

Morluniau Môn (fersiwn pedwarawd llinynnol) - Cyfres i bedwarawd llinynnol - 2001

Moto - Darn cyngerdd i gorn a cherddorfa - 1996

Music Makers Sing! - Cantawd fechan i gorau ysgol a cherddorfa symffoni (neu biano) - 2007

Pass It On - Symudiad byr i gerddorfa linynnol aml-allu - 2015 

Pedair Hwiangerdd - Gosodiad i leisiau unsain a cherddorfa (neu biano) - 1995

Plas Penmynydd - Gosodiad i TTBB a band pres (neu biano) - 2006

Ploryn - Drama i lefarydd a cherddorfa siambr - 2005

Project: MusicMakers - Darn dramatig i actorion, cerddorfa symffoni a chyfranogiad cynulleidfa - 2002

Rhen Sir Fôn - unawdwyr SATB, côr meibion, band pres (neu biano) - 2006

Royal Charter - unawd bariton, côr SATB a band pres (neu biano) - 2006

Salm 150 (Psalm 150) - gosodiad i gôr meibion a cherddorfa (neu biano) - 1988

Seiriol a Chybi - côr plant a band pres (neu biano) - 2006

Tair Cân o "Dirion Dir" - Tri symudiad o "Dirion Dir" i gôr plant, wedi'i drefnu fel cadwyn di-dor (plant a band pres, neu biano) - 2006

Tân yn y Tiwb - unawdwyr, corau a band pres (neu biano) - 2006

The Mission of SPM-1 - Darn dramatig i actorion, cerddorfa symffoni a chyfranogiad cynulleidfa - 2000

Ultraduck - Monoddrama i lefarydd a cherddorfa siambr (cyfieithiad o "Archwadan") - 2006

Vita Davidis (Buchedd Dewi) - Consierto i delyn a cherddorfa - 2017

Welsh Incident - gosodiad i lefarydd, bas dwbl a cherddorfa - 1989

Wythnos yng Nghymru Fydd - Opera - 2017

Y Delyn - gosodiad i TTBB, cerddorfa a thelyn NEU TTBB, piano a thelyn NEU TTBB a phiano - 2007

Ymosodiad Swetoniws - côr SATB, band pres (neu biano) - 2006

Yn y Man - Trefniant emyn-dôn i gôr meibion  a phiano (neu fand pres) - 1986

Addolwn Ef (gwreiddiol) - cadwyn o garolau Cymraeg - 1992

Angerdd - Pedwarawd llinynnol - 1990?

Attacca! - Darn i grwp siambr ifanc  - 1993

Barcutan - Darn i delyn - 1993

Breichled - Cadwyn o ganeuon gwerin i lais, telyn a ffliwt - 1990

Bro Madog - ffanffer -1987

Cân a Dawns (Song and Dance) - darn i ffidil a phiano - 1998

Caniad y Gloch - amrywiadau piano - 1980

Chwarae Plant - Cyfres o 4 darn i delyn - 1993

Chwyrnas - Moto perpetuo i delyn - 1990

Crow - darn i biano (llaw chwith) - 1997

Cwlwm Cân - cadwyn o alawon gwerin i chwe thelyn  - 1983

Cytgerdd - Darn prawf i delyn - 2017

Dolbadarn (band chwyth) - ffanffer estynedig - 2008

Dolbadarn (band pres) - ffanffer estynedig - 2005

Dolbadarn (ensemble pres) - Ffanffer estynedig - 2004

Dolwyddelan 1 - ffanffer - 1985

Dolwyddelan 2 - ffanffer - 1985

Dramadog - darn byr i offer pres - 1987

Dyfal Donc (deuawd gitarau) - Deuawd gitarau - 2004

Dyfal Donc (ensemble gitarau) - Darn i grŵp gitarau - 1993

Dyfroedd Byw (Living Waters) - Cyfres i gerddorfa siambr - 2011

Erddigan - unawd telyn - 1985

Geiriau Gerallt - cyfres i delyn a phedwarawd llinynnol - 1988

Gimme Five - Darn syml i gitâr - 2006

Hedydd yn yr Haul (The Gander and the Lark) - duodrama - 1971

Hengerdd - dilyniant soddgrwth - 1984

I Dywyn Hefo'r Delyn - Amrywiadau i bumawd telyn - 1991

In Memoriam Cruciatorum Infantum (Er Cof am Blant yr Artaith) - fersiwn siambr - darn cyngerdd i fiola a phedwarawd piano - 2002

In Memoriam Cruciatorum Infantum (Er Cof am Blant yr Artaith) - fiola a phiano - darn cyngerdd i fiola a phiano - 2005

I'r Pedwar Gwynt  - cyfres i naw offeryn -  2018

Lleddf a Llon - Deuawd gitarau - 2015

Mabinogi - dilyniant siambr - 1983

Morluniau Môn (fersiwn pedwarawd llinynnol) - Cyfres i bedwarawd llinynnol - 2001

O yr wyf yn eu cofio meddaf wrthych - pumawd piano - 1979

Olwyn Ddŵr - Darn i delyn - 1993

O'r Pren Braf! - dilyniant siambr - 1986

Penrhiw - Unawd organ - 2009

Pianimals - tri darn anghyffredin i biano - 1997

Ploryn - Drama i lefarydd a cherddorfa siambr - 2005

Polar Bear - darn i biano - 1997

Prelude and Toccata - unawd telyn - 1982

Rhew ar Dân  -  darn i delyn - 1997

Sad Song - Darn syml i gitâr -[ 2006

Sonata i Gitâr/Guitar Sonata - sonata i'r gitar  - 1994

Sonatina (i dri offeryn) -  sonatina siambr - 1971

Sonatina i soddgrwth a phiano - sonatina syml i soddgrwth a phiano - 1995

Star Turn - Cyfres i offeryn pres a phiano - 1995

Tair Salm/Three Psalms - dilyniant organ - 1982

Taro Heibio  -  astudwaith i bedwar offerynnwr taro - 1983

Telynor Tregaron - darn i delyn - 1996

Tri Munud - 3 symudiad i gorn a soddgrwth - 1996

Triban (fersiwn i ddwy gitâr) -  dilyniant i delyn - 2000

Triban (fersiwn wreiddiol, i delyn) - dilyniant i delyn - 1977

Tryc - Darn i delyn - 1993

Welsh Incident (DB/pf) - gosodiad i lefarydd, bas dwbl a phiano - 1989

Wonky Donkey - Darn syml i gitâr - 2006

Wyn y Gwanwyn - amrywiadau syml i ddeuawd neu ensemble telyn - 2009

Wythnos yng Nghymru Fydd  - Opera - 2017

Zebra - Darn piano i offerynnwyr ifanc - 1994

Afon Alaw - unawd i gontralto a band pres (neu biano) - 2006

Amser - deuawd i fariton a soprano (neu denor) - 1988

Araf y Tipia'r Cloc - unawd i fariton neu gontralto gyda chyfeiliant piano  - 1970

Awr i Dawelu Enaid (Ynys Llanddwyn) - Cân o'r cylch 'Caneuon Tair Ynys' - 2017

Baled yr Hindlea (Ynys Moelfre) - Cân o'r cylch 'Caneuon Tair Ynys' - 2017

Brodyr Maeth Hywel Unawd - i denor a band pres (neu biano) - 2006

Bryn Celli Ddu Unawd - i fariton a band pres (neu biano) - 2006

Bwydo'r Adar  - unawd i soprano a phiano - 2001

Cân Herod Aria - gyngerdd i fariton ac ensemble siambr - 1994

Caneuon Ionawr Tair - unawd i soprano a phiano - 2001

Caneuon Tair Ynys Cylch - o ganeuon i denor ac ensemble (neu biano) - 2017

Carol y Seren (unawd neu ddeuawd) - carol - 1985

Carol yr Alarch - (The Swan Carol) (unawd) cân i unrhyw lais a phiano neu delyn (ar gael mewn dau gyweirnod) - 1998

Crafangau (llais isel) - unawd i lais isel a phiano - 1971

Crafangau (llais uchel)  - unawd i lais uchel a phiano - 1971

Deuwch Ataf - emyn - 1988

Eirlysiau (Cynan) - unawd i denor - 1995

Eirlysiau (Waldo Williams) - unawd i lais uchel a phiano - 2001

Emyn i Fair Forwyn/Hymn - to the Virgin cân i fariton a thelyn; fersiwn hefyd i soprano a thelyn  -1989

Fida - cân i fariton a thelyn; fersiwn hefyd i soprano a thelyn - 1989

Ga'i Fenthyg Ci? - deuawd leisiol  - 1985

Golgotha unawd i denor a phiano - 1995

I Wefr Dadeni - cylch o ganeuon - 1995

Ionawr - unawd i soprano a phiano - 2001

Llanrwst - unawd tenor - 1988

Llanw Môn - unawdwyr SATB, digyfeiliant - 2006

Llyn Cerrig Bach Deuawd - i SA a band pres (neu biano) - 2006

Llys Aberffraw - unawd i denor a band pres (neu biano) - 2006

Meibion y Rhyfel - unawd i fariton neu fas a phiano - 1988

Prolog (Yr Oriau Oll a Welsom) - deuawd i soprano (neu denor) a bariton - 1988

Rhen Sir Fôn unawdwyr SATB - côr meibion, band pres (neu biano) - 2006

Royal Charter - unawd bariton, côr SATB a band pres (neu biano) - 2006

Seithug - unawd i fas a phiano - 1988

Sialens - unawd i denor a phiano - 1995

Songs of the Marches (Caneuon y Mers) - cylch o ganeuon i fariton a thelyn (fersiwn hefyd i soprano a thelyn) - 1989

The Collar - cân i fariton a thelyn; fersiwn hefyd i soprano a thelyn  - 1989

The Shrew - cân i fariton a thelyn; fersiwn hefyd i soprano a thelyn - 1989

The Thought - cân i fariton a thelyn; fersiwn hefyd i soprano a thelyn - 1989

Tic Toc - unawd i fariton - 1988

Y Cofio (llais isel) - unawd i gontralto a phiano - 1988

Y Cynulliad Cenedlaethol - unawd leisiol i gyfeiliant telyn - 1999

Y Gwanwyn - unawd i denor a phiano - 1995

Y Pair - unawd i denor a phiano - 1995

Y Weddw - unawd i fariton - 1988

Yr Eglwys yn y Môr (Ynys Cwyfan) - Cân o'r cylch 'Caneuon Tair Ynys' - 2017

Yr Eryr yn Eryri - deuawd i soprano (neu denor) a bariton - 1988

Yr Oriau Oll a Welsom - cylch o ganeuon i fariton, soprano a phiano - 1988

Ail Gadwyn o Garolau - Cadwyn o garolau i gorau plant ac SATB, pres, telyn, organ a gitâr fas - 2007

Ar Lan y Môr - trefniant i gôr meibion - 1993

Brodyr I'w Gilydd (Never Was Dawn So Bright) - gosodiad SATB a phiano neu ensemble pres - 1991

Brwydr Tâl Moelfre - Gosodiad i gôr SATB a band pres (neu biano) - 2006

Bwthyn Cadi Rondol - gosodiad i SA neu SSAA a band pres (neu biano) - 2006

Cadwyn - Gosodiad corawl i SATB a phiano (neu gerddorfa) - 1983

Cadwyn Carolau - Cadwyn o garolau i gorau plant ac SATB, pres, telyn, organ a gitâr fas - 2005

Cantate Domino (Cenwch i'r Arglwydd/Sing to Jehovah) - Gosodiad SATB a phiano - 1987

Canu'r Wenallt - Gosodiad o ganeuon o "Dan y Wenallt" i gôr merched SSAA a phiano - 2010

Cariad Pur Ffyddlon - Cadwyn o ganeuon serch gwerin i SATB digyfeiliant - 2009

Carol y Seren SATB - Carol i gôr SATB a phiano - 1997

Carol y Seren TTBB - Carol i gôr meibion a phiano - 1997

Carol yr Alarch (SATB) - gosodiad i gôr cymysg a thelyn (neu biano) - 1990

Carol yr Alarch (TTBB) - Gosodiad i gôr meibion a thelyn (neu biano) - 1999

Cenaist Gân - Darn i gôr meibion a phiano, NEU piano a thelyn - 2011

Classy Classics - gosodiad o alawon clasurol i blant a cherddorfa (neu biano) - 1998

Clychau'r Gog - Gosodiad i gôr meibion a phiano - 1984

Cymru - Gosodiad SATB a phiano - 1983

Dathlwn (Mab A'n Rhodded + Penblwydd, Chwech) - Pâr o osodiadau corawl gwrthgyferbyniol ar thema dathlu, i SATB a thelyn ddewisol - y ddau osodiad wedi'u cyhoeddi ar wahân: "Mab a'n Rhodded" a "Penblwydd, Chwech" - 2005

Dawns y Siôl - Gosodiad i gôr meibion a phiano - 1995

Deryn Du yr Hendre - gosodiad i gôr meibion a phiano - 2010

Dewch i'r Wledd - Cân i blant a phiano - 1988

Dirion Dir - Cantawd i unawdwyr, band pres (neu biano) (neu biano) a chorau amrywiol ac unawdwyr SATB - 2006

Dwylo'n Cyfarch - Cân i blant meithrin a phiano - 2004

Dyma'r Dydd (Now This Day) - Gosodiad SATB digyfeiliant - 1987

Eifionydd - Gosodiad i gôr meibion a phiano - 1997

Er Nad yw 'Nghnawd Ond Gwellt (SATB) - Cantawd i gôr cymysg a cherddorfa - 1979

Er Nad yw 'Nghnawd Ond Gwellt (TTBB) - Cantawd i gôr meibion a phiano - 1979

Ffair Machynlleth - gosodiad corawl i SATB a phiano - 2002

Fflyff (SATB) - Gosodiad i SATB digyfeiliant - 2008

Fflyff (SSAA) - gosodiad i gôr merched digyfeiliant - 2002

Ffrindiau - Cân i blant a phiano - 1985

Fy Ngwlad - Gosodiad i SATB a phiano - 1980

Gen I Farch Glas - Gosodiad i gôr meibion trillais a phiano - 1980

Gwinllan a Roddwyd - Gosodiad i SATB a phiano - 1999

Gwlad y Gân (fersiwn fer) - Cadwyn o alawon Cymreig i gôr a cherddorfa - 2011

Gwlad y Gân (fersiwn wreiddiol) - Cadwyn o alawon Cymreig i gôr a cherddorfa - 2009

Gwylmabsant (lleisiol) - Gosodiad i gôr plant a band pres (neu biano) - 2006

Gwyr Aeth Gatraeth - (Men Went to Catraeth) gosodiad i gôr meibion digyfeiliant - 1993

Gyfrinferch Santaidd  - Gosodiad i gôr merched a phiano - 1997

Haleliwia Byth I'r Iesu - Emyn i blant a phiano - 1998

Henffych Datws SA - Gosodiad i SA a phiano - 1989

Henffych Datws SATB - Gosodiad i SATB digyfeiliant - 1987

Henffych Datws TTBB - Gosodiad i TTBB digyfeiliant - 2004

Henffych Well (Fôn, Dirion Dir) - gosodiad i unawdwyr, corau, band pres (neu biano) - 2006

Heriwn, Wynebwn y Wawr - Gosodiad i gôr meibion a phiano (neu organ) - 1998

Hon Yw Ein Gwlad - Darn i gôr cymysg a phiano; yn wreiddiol cân i Ysgol y Preseli ("Hon yw ein Bro") - 1999

Iesu Yw (Christ the King) (SATB/unsain/SA - y dewis i gyd ar un copi) - Carol i leisiau a phiano - 1997

Lali Tali - Trefniant o alawon gwerin i leisiau merched a phiano - 1984

Mab a'n Rhodded - Gosodiad corawl i SATB a thelyn ddewisol - 2005

Pais Dinogad - Gosodiad i SSAA a phiano - 2014

Pedair Hwiangerdd - Gosodiad i leisiau unsain a cherddorfa (neu biano) - 1995

Penblwydd, Chwech - Gosodiad corawl i SATB digyfeiliant - 2005

Penfelen - Gosodiad i SA a thelyn (neu biano) - 2002

Plas Penmynydd - Gosodiad i TTBB a band pres (neu biano) - 2006

Pob Llais Ynghyd - Gosodiad i SA a phiano - 2014

Rhosyn yr Iôr - Gosodiad i gôr SATB a phiano (neu delyn) - 2014

Salm 150 (Psalm 150) - gosodiad i gôr meibion a cherddorfa (neu biano) - 1988

Seiriol a Chybi - côr plant a band pres (neu biano) - 2006

Tair Cân o "Dirion Dir"  - Tri symudiad o "Dirion Dir" i gôr plant, wedi'i drefnu fel cadwyn di-dor (plant a band pres, neu biano) - 2006

Tân yn y Tiwb  - unawdwyr, corau a band pres (neu biano) 2006

Traed (SA) - Gosodiad i gôr merched a phiano 1989

Traed (SATB) - Gosodiad i gôr cymysg a phiano 2009

Twm o Gapelulo - gosodiad i gôr meibion a phiano 1990

Y Bryniau Melynion - gosodiad i gôr meibion a phiano 1988

Y Car - gosodiad i TB neu SA a phiano 1985

Y Delyn - gosodiad i TTBB, cerddorfa a thelyn NEU TTBB, piano a thelyn NEU TTBB a phiano 2007

Y Dryw Bach Drwg (fersiwn dalfyriedig) - gosodiad i gôr plant ac ensemble siambr 2000

Y Dryw Bach Drwg - (gwreiddiol) gosodiad corawl i blant ac ensemble 1998

Y Gymraeg - Gosodiad i SATB a phiano 1985

Ymosodiad Swetoniws - côr SATB, band pres (neu biano) 2006

Yn y Man - Trefniant emyn-dôn i gôr meibion a phiano (neu fand pres) 1986

3-2-1 – 1990 - Cefin Robert

A New Star (Seren Newydd) – 1981 - Eleri Cwyfan & Gareth Glyn

Ail-Liwio'r Byd – 1999 - Paul Griffiths

Bara Llwyd – 1986 - Gareth Ff. Williams

Branwen – 2001 - Eleri Cwyfan (Sgript deialog: Ken a Siân Owen)

Cinio am Ddau – 1984 - Gareth Ff. Williams

Dan Oed – 1985 - Cefin Roberts/Mei Jones

Diwedd y Gân – 1988 - Cefin Roberts

Ffaliffolion – 2007 - Eleri Cwyfan

Fferm yr Anifail – 1993 - Cefin Roberts (wedi Orwell)

G.R.E.T. – 2003 - Hywel Gwynfryn

Gwydion – 2015 - Penri Roberts, Derec Williams

Hei-di-Ho! – 1985 - Aled Lloyd Davies

Hirddydd Haf – 1986 - Mei Jones et al.

Huw Cymunod – 1982 - Eleri Cwyfan

Magdalen -  1992 - Cefin Roberts

Nid Eiddo Merch – 1994 - Cefin Roberts

Paradwys Ffŵl – 1985 - Cefin Roberts

Salem ar Sêl – 1988 - Cefin Roberts

Seren Newydd – 1981 - Eleri Cwyfan & Gareth Glyn

Siarad efo'r Wal – 1990 - Cefin Roberts

Streic! – 1995 - Aled Lloyd Davies

Wythnos yng Nghymru Fydd – 2017 - Mererid Hopwood

Y Castell Coll – 2005 - Gareth Glyn, Eleri Cwyfan

Y Cobler Coch – 1972 - Aled Lloyd Davies

Y Garrog – 1988 - Eleri Cwyfan

Y Gwyndy – 1993 - Eleri Cwyfan