Rhestr Gyflawn


Croeso > Cyfansoddiadau > Rhestr Gyflawn

#

3-2-1 1990 - drama gerdd

A

A Byw Fyddi Di - 2015 - Cân o'r ddrama gerdd 'Gwydion'
A New Star (Seren Newydd) - 1981 - Cantawd Nadolig, fersiwn Saesneg, i ieuenctid (wreiddiol) neu/a i gôr SATB ac unawdwyr
Addolwn Ef (gwreiddiol) - 1992 - cadwyn o garolau Cymraeg Addolwn Ef (i fand pres) – 1997 - cadwyn o garolau Cymraeg
Afon Alaw 2006 - unawd i gontralto a band pres (neu biano)
Agorawd Dirion Dir - 2006 - agorawd i fand pres
Agorawd yr Wyddfa - 1986 - Agorawd i gerddorfa
Ail Gadwyn o Garolau  - 2007 - Cadwyn o garolau i gorau plant ac SATB, pres, telyn, organ a gitâr fas
Ail-Liwio'r Byd - 1999 - Drama gerdd
All Together Now! (fersiwn 2016) - 2016 - Cyfres i gerddorfa symffoni (neu biano), dysgwyr (Graddau 2, 4 a 6); a dechreuwyr ar sacsoffon, basŵn, corn, utgorn, trombôn, ffidil, fiola, soddgrwth a bas dwbwl
All Together Now! (fersiwn wreiddiol) -  2007 - Cyfres i gerddorfa symffoni (neu biano) a dechreuwyr ar y ffliwt, ffidil ac utgorn
Amaterasu - 2015 - Darn i delyn (a thrombôn) unawdol a cherddorfa
Amser - 1988 - deuawd i fariton a soprano (neu denor)
Angerdd - 1990 - Pedwarawd llinynnol
Ann (emyn-dôn) 1993 - Emyn-dôn
Ar Lan y Môr (1) 1993 - trefniant i gôr meibion
Ar Lan y Môr (2) trefniant i SATB a cherddorfa NEU unawdydd, lleisiau cefndir a cherddorfa
Araf y Tipia'r Cloc - 1970 - unawd i fariton neu gontralto gyda chyfeiliant piano; fersiwn ddiwygiedig i denor yn 2017
Archwadan - 2003 - Monoddrama i lefarydd a cherddorfa siambr i barhau hanes Pedr a'r Blaidd
Attacca! - 1993 - Darn i grwp siambr ifanc
Awr i Dawelu Enaid (Ynys Llanddwyn)  - 2017 - Cân o'r cylch 'Caneuon Tair Ynys'

B

B Baled yr Hindlea (Ynys Moelfre)  - 2017 - Cân o'r cylch 'Caneuon Tair Ynys'
Bara Llwyd - 1986 - drama gerdd
Barcutan - 1993 - Darn i delyn
Branwen - 2001 - Drama gerdd
Branwen (medli) - 2010 - Trefniant o ganeuon o 'Branwen' i SATB a band pres (Gwrandewch, Cân y Wledd, Ffrae i Bedwar, A Fo Ben)
Branwen a'i Brodyr Brawychus - 2016 - Cerddoriaeth i gydfynd â llefaru fersiwn o stori Branwen (yn arddull Roald Dahl)
Branwen Ferch Llŷr (1979) - 1979 - Cerddoriaeth gefndir i hanes Branwen
Breichled (sop., clar., telyn) - 2016 - Cadwyn o ganeuon gwerin i lais, telyn a chlarinet
Breichled (wreiddiol - alto, ffliwt, telyn) - 1990 - Cadwyn o ganeuon gwerin i lais, telyn a ffliwt
Bro Madog - 1987 - ffanffer
Brodyr I'w Gilydd - 1991 - gosodiad SATB a phiano neu ensemble pres
Brodyr Maeth Hywel - 2006 - Unawd i denor a band pres (neu biano)
Brwydr Tal Moelfre - 2006 - Gosodiad i gôr SATB a band pres (neu biano)
Bryn Celli Ddu - 2006 - Unawd i fariton a band pres (neu biano)
Bwthyn Cadi Rondol - 2006 - gosodiad i SA neu SSAA a band pres (neu biano)
Bwydo'r Adar - 2001 - unawd i soprano a phiano

C

Cadernid Gwynedd - 1990 - Darn cyngerdd i fand pres Cadwyn 1983 Gosodiad corawl i SATB a phiano (neu gerddorfa)
Cadwyn Carolau - 2005 - Cadwyn o garolau i gorau plant ac SATB, pres, telyn, organ a gitâr fas
Cadwyn o Alawon Gwerin Serch (i bedwarawd llinynnol) - 2012 - Cadwyn o alawon gwerin search
Cân a Dawns (Song and Dance) - 1998 - darn i ffidil a phiano
Cân Herod - 1994 - Aria gyngerdd i fariton ac ensemble siambr
Caneuon Cariad - 2003 - Dilyniant o ganeuon serch Cymraeg i gôr deulais a cherddorfa (neu biano)
Caneuon Ionawr - 2001 - Tair unawd i soprano a phiano
Caneuon Tair Ynys - 2017 - Cylch o ganeuon i denor ac ensemble (neu biano)
Caniad y Gloch - 1980 - amrywiadau piano
Cantate Domino (Cenwch i'r Arglwydd) - 1987 - Gosodiad SATB a phiano
Canu'n Iach - 1996 - Amrywiadau i grwpiau ieuenctid
Canu'r Wenallt - 2010 - Gosodiad o ganeuon o "Dan y Wenallt" i gôr merched SSAA a phiano
Cariad - 2008 - Alawon gwerin serch Cymreig i gerddorfa symffoni
Cariad Pur Ffyddlon - 2009 - Cadwyn o ganeuon serch gwerin i SATB digyfeiliant
Carol y Seren (triawd) - 1985 - carol
Carol y Seren (unawd neu ddeuawd) - 1985 carol
Carol y Seren SATB - 1997 - Carol i gôr SATB a phiano
Carol y Seren TTBB - 1997 - Carol i gôr meibion a phiano
Carol yr Alarch (SATB) - 1990 - gosodiad i gôr cymysg a thelyn (neu biano)
Carol yr Alarch (TTBB) - 1999 - Gosodiad i gôr meibion a thelyn (neu biano)
Carol yr Alarch (unawd) - 1998 - cân i unrhyw lais a phiano neu delyn (ar gael mewn dau gyweirnod)
Cenaist Gân - 2011 - Darn i gôr meibion a phiano, NEU piano a thelyn
Chwarae Plant - 1993 - Cyfres o 4 darn i delyn
Chwedl y Llyn - 1984 - Dilyniant cerddorfaol
Chwyrnas - 1990 - Moto perpetuo i delyn
Cinio am Ddau - 1984 - drama gerdd
Classy Classics - 1998 - gosodiad o alawon clasurol i blant a cherddorfa (neu biano)
Clychau'r Gog - 1984 - Gosodiad i gôr meibion a phiano
Clywch y Corn - 2015 - Cytgan o'r ddrama gerdd 'Gwydion'
Coed Mametz - 2016 - Agorawd gerddorfaol
Consierto i Soddgrwth - 1987 - consierto i soddgrwth a cherddorfa
Consierto i utgorn a band - 2008 - Consierto i utgorn a cherddorfa chwyth
Consierto i utgorn a cherddorfa - 2010 - consierto i utgorn a cherddorfa
Crafangau (llais isel) - 1971 - unawd i lais isel a phiano
Crafangau (llais uchel) - 1971 - unawd i lais uchel a phiano
Crow - 1997 - darn i biano (llaw chwith)
Cwlwm Cân - 1983 - cadwyn o alawon gwerin i chwe thelyn
Cyfres Fechan i Linynnau - 2011 - Cyfres i gerddorfa linynnol
Cymru - 1983 - Gosodiad SATB a phiano
Cytgerdd - 2017 - Darn prawf i delyn

D

Dan Oed - 1985 - drama gerdd
Dathlwn (Mab A'n Rhodded + Penblwydd, Chwech) - 2005 - Pâr o osodiadau corawl gwrthgyferbyniol ar thema dathlu, i SATB a thelyn ddewisol - y ddau osodiad wedi'u cyhoeddi ar wahân: "Mab a'n Rhodded" a "Penblwydd, Chwech"
Dawns y Siôl - 1995 - Gosodiad i gôr meibion a phiano
Deryn Du yr Hendre - 2010 - gosodiad i gôr meibion a phiano
Deuwch Ataf - 1988 - Emyn i blant a phiano
Dewch i'r Ffair - 1997 - cân
Dewch i'r Wledd - 1988 - Cân i blant a phiano
Dewch Ynghyd - 1988 - Cân i gôr deulais (plant) a phiano
Dewch, Dilynwn Ef 1992 cân o'r ddrama gerdd Magdalen
Dinas Barhaus - 2009 - Cathl symffonig gerddorfaol gyda geiriau dewisol i lefarydd
Dirion Dir - 2006 - Cantawd i unawdwyr, band pres (neu biano) (neu biano) a chorau amrywiol ac unawdwyr SATB
Diwedd y Gân - 1988 - drama gerdd
Dolbadarn (band chwyth) - 2008 - ffanffer estynedig
Dolbadarn (band pres) - 2005 - ffanffer estynedig
Dolbadarn (ensemble pres) 2004 Ffanffer estynedig
Dolwyddelan 1 - 1985 - ffanffer
Dolwyddelan 2 - 1985 - ffanffer
Dramadog - 1987 - darn byr i offer pres
Dwed Wrthym Pam - 1992 - cân o'r ddrama gerdd Magdalen
Dwedwch Pwy - 1992 - cân o'r ddrama gerdd Magdalen
Dwylo'n Cyfarch - 2004 - Cân i blant meithrin a phiano
Dy Anobaith - 2015 - Cytgan o'r ddrama gerdd 'Gwydion'
Dyfal Donc (deuawd gitarau) - 2004 - Deuawd gitarau
Dyfal Donc (ensemble gitarau) - 1993 - Darn i grŵp gitarau
Dyfroedd Byw - 2011 - Cyfres i gerddorfa siambr
Dyma Gaer - 2015 - Cytgan o'r ddrama gerdd 'Gwydion'
Dyma'r Dydd - 1987 - Gosodiad SATB digyfeiliant

E

EGAD! - 2005 - Amrywiadau ar thema wreiddiol i ffidilwyr cyngerdd, cerddorfa siambr a dysgwyr ar y ffidil
EGAD! (fersiwn gydag offerynnau ychwanegol) - 2008 - Amrywiadau ar thema wreiddiol i ffidilwyr cyngerdd, cerddorfa symffoni a dysgwyr llinynnol
Eifionydd - 1997 - Gosodiad i gôr meibion a phiano
Eirlysiau (Cynan) - 1995 - unawd i denor
Eirlysiau (Waldo Williams) - 2001 - unawd i lais uchel a phiano
Emyn i Fair Forwyn/Hymn to the Virgin - 1989 - cân i fariton a thelyn; fersiwn hefyd i soprano a thelyn
Enwch Chi y Pris - 1992 - cân o'r ddrama gerdd Magdalen
Er Nad yw 'Nghnawd Ond Gwellt (SATB) - 1979 - Cantawd i gôr cymysg a cherddorfa
Er Nad yw 'Nghnawd Ond Gwellt (TTBB) - 1979 - Cantawd i gôr meibion a phiano
Erddigan - 1985 - unawd telyn
Eryri - 1980 - Cathl Symffonig
Eryri (band pres/brass band) - 1998 - Trefniant i fand pres o'r agorawd gerddorfaol wreiddiol

F

Fe Gymer Un Eiliad - 2015 - Deuawd o'r ddrama gerdd 'Gwydion'
Ffair Machynlleth - 2002 - gosodiad corawl i SATB a phiano
Ffaliffolion - 2007 - Drama gerdd i blant
Fferm yr Anifail - 1993 - drama gerdd
Fflyff (SATB) - 2008 - Gosodiad i SATB digyfeiliant
Fflyff (SSAA) - 2002 - gosodiad i gôr merched digyfeiliant
Ffrindiau - 1985 - Cân i blant a phiano
Ffynhonnau - 2018 - Darn i TTBB a phiano
Fida - 1989 - cân i fariton a thelyn; fersiwn hefyd i soprano a thelyn
Fresco - 1986 - Agorawd
Fy Mab - 2015 - Cân o'r ddrama gerdd 'Gwydion'
Fy Ngeni dan Felltith Mam - 2015 - Cân i denor a phiano (neu ensemble)
Fy Ngwlad - 1980 - Gosodiad i SATB a phiano

G

G.R.E.T. - 2003 - Drama gerdd Ga'i Fenthyg Ci? 1985 deuawd leisiol
Gallwn Greu - 2015 - Ensemble o'r ddrama gerdd 'Gwydion'
Geiriau Gerallt - 1988 - cyfres i delyn a phedwarawd llinynnol
Gen I Farch Glas - 1980 - Gosodiad i gôr meibion trillais a phiano
Gimme Five - 2006 - Darn syml i gitâr
Gododdin - 2014 - Cathl Symffonig
Golgotha - 1995 - unawd i denor a phiano
Gwedi Storm - 2015 Cytgan o'r ddrama gerdd 'Gwydion'
Gwinllan a Roddwyd - 1999 - Gosodiad i SATB a phiano
Gwlad y Gân (fersiwn fer) - 2011 - Cadwyn o alawon Cymreig i gôr a cherddorfa
Gwlad y Gân (fersiwn wreiddiol) - 2009 - Cadwyn o alawon Cymreig i gôr a cherddorfa
Gwydion - 2015 - Drama gerdd
Gwylmabsant - 1994 - Agorawd Gwyl i organ a cherddorfa
Gwylmabsant (band pres) - 2006 - fersiwn fer i fand pres o'r wreiddiol i organ a cherddorfa
Gwylmabsant (lleisiol) - 2006 - Gosodiad i gôr plant a band pres (neu biano)
Gwynt yr Haf - 1974 - baled bop Gwŷr Aeth
Gatraeth - 1993 - gosodiad i gôr meibion digyfeiliant
Gyfrinferch Santaidd - 1997 - Gosodiad i gôr merched a phiano

H

Haleliwia Byth I'r Iesu - 1998 - Emyn i blant a phiano Hapus Rapus! 2013 Darn i rapiwr/canwr, plant a cherddorfa
Hedydd yn yr Haul - 1971 - duodrama Hei-di-Ho! 1985 drama gerdd
Henffych Datws SA - 1989 - Gosodiad i SA a phiano
Hei-di-Ho! - 1985 - drama gerdd
Henffych Datws SATB - 1987 - Gosodiad i SATB digyfeiliant
Henffych Datws TTBB - 2004 - Gosodiad i TTBB digyfeiliant
Henffych Well (Fôn, Dirion Dir) - 2006 - gosodiad i unawdwyr, corau, band pres (neu biano)
Hengerdd - 1984 - dilyniant soddgrwth
Heriwn, Wynebwn y Wawr (SATB) - 1998 - Gosodiad i SATB a phiano
Heriwn, Wynebwn y Wawr (TTBB) - 1998 - Gosodiad i gôr meibion a phiano (neu organ, band pres neu gerddorfa)
Hirddydd Haf - 1986 - drama gerdd
Hogyn Bach - 1992 - cân o'r ddrama gerdd Magdalen
Hon Yw Ein Gwlad - 1999 - Darn i gôr cymysg a phiano; yn wreiddiol cân i Ysgol y Preseli ("Hon yw ein Bro")
Huw Cymunod - 1982 - opera blant I Dywyn
Hefo'r Delyn - 1991 - Amrywiadau i bumawd telyn I Wefr Dadeni 1995 cylch o ganeuon

I

I Dywyn Hefo'r Delyn - 1991 - Amrywiadau i bumawd telyn
I Wefr Dadeni - 1995 - cylch o ganeuon
I Wefr Dadeni - 1995 - cylch o ganeuon i denor a phiano
Iesu Tirion - 2018 - Emyn unsain i blant a phiano
Iesu Yw (SATB/unsain/SA) - 1997 - Carol i leisiau a phiano
Iesu Yw (unawd/deuawd) - 1990 - Carol
In Memoriam Cruciatorum Infantum (Er Cof am Blant yr Artaith) - fersiwn gerddorfaol - 2013 - darn cerddorfaol
In Memoriam Cruciatorum Infantum (Er Cof am Blant yr Artaith) - fersiwn siambr - 2002 - darn cyngerdd i fiola a phedwarawd piano
In Memoriam Cruciatorum Infantum (Er Cof am Blant yr Artaith) - fersiwn wreiddiol (fiola, telyn a llinynnau) - 1987 - darn cyngerdd i fiola, telyn a llinynnau
In Memoriam Cruciatorum Infantum (Er Cof am Blant yr Artaith) - fiola a phiano - 2005 - darn cyngerdd i fiola a phiano
Ionawr - 2001 - unawd i soprano a phiano
I'r Pedwar Gwynt  - 2018 - Cyfres i naw offeryn
I'r Pedwar Gwynt (cân) - 1992 - cân o'r ddrama gerdd Magdalen
Iraist fy Nghorff  - 1992 - cân o'r ddrama gerdd Magdalen

L

Lali Tali - 1984 - Trefniant o alawon gwerin i leisiau merched a phiano
Llam Carw - 2010 - agorawd i gerddorfa
Llanrwst (S.A.T.Bar.B.) - 2018 - Trefniant i gôr profiadol o'r unawd tenor 'Llanrwst'
Llanrwst (SATB) - 2018 - Trefniant syml i SATB o'r unawd tenor 'Llanrwst'
Llanrwst (unawd) - 1988 - unawd tenor, gyda chyfeiliant i biano, neu ensemble, neu gerddorfa, neu fand pres
Llanw Môn - 2006 - unawdwyr SATB, digyfeiliant
Lleddf a Llon - 2015 - Deuawd gitarau
Llyn Cerrig Bach - 2006 - Deuawd i SA a band pres (neu biano)
Llys Aberffraw - 2006 - unawd i denor a band pres (neu biano)

M

Mab a'n Rhodded - 2005 - Gosodiad corawl i SATB a thelyn ddewisol
Mabinogi - 1983 - dilyniant siambr
Mae 'Na Symud - 1992 - cân o'r ddrama gerdd Magdalen
Mae'n Hen Bryd - 1992 - cân o'r ddrama gerdd Magdalen
Magdalen - 1992 - drama gerdd
Meibion y Rhyfel - 1988 - unawd i fariton neu fas a phiano
Merch Fach Dlos - 1992 - cân o'r ddrama gerdd Magdalen
Mi Fu'r Holl Oriau - 2015 - Deuawd o'r ddrama gerdd 'Gwydion'
Microncerto - 2004 - Cor-gonsierto i fas dwbl a cherddorfa
Morluniau Môn (fersiwn i 9 offeryn) - 2010 - Cyfres i ensemble llinynnol (9 offeryn)
Morluniau Môn (fersiwn i bumawd pres) - 2018 - Cyfres i bumawd pres
Morluniau Môn (fersiwn i fand chwyth) - 2014 - Cyfres i fand chwyth
Morluniau Môn (fersiwn pedwarawd llinynnol) - 2012 - Cyfres i bedwarawd llinynnol
Morluniau Môn (gwreiddiol, i gerddorfa) - 2001 - Cyfres o symudiadau i gerddorfa linynnol
Moto - 1996 - Darn cyngerdd i gorn a cherddorfa
Music Makers Sing! - 2007 - Cantawd fechan i gorau ysgol a cherddorfa symffoni (neu biano)
Myfi yw Merch y Blodau - 2015 - Cân o'r ddrama gerdd 'Gwydion'

N

Nid Eiddo Merch - 1994 - drama gerdd
Noson yn yr Opera - 1997 - Darn ysgafn i gerddorfa

O

O Ferch Anesmwyth - 2015 - Cytgan o'r ddrama gerdd 'Gwydion'
O yr wyf yn eu cofio meddaf wrthych - 1979 - pumawd piano
Olwyn Ddŵr - 1993 - Darn i delyn
O'r Pren Braf! - 1986 - dilyniant siambr

P

Pacio (Cân y Morynion), fersiwn SSA estynedig - 2019 - Trefniant o'r gytgan i ferched o'r ddrama gerdd "Branwen"
Pacio (Cân y Morynion), fersiwn wreiddiol SSA - 2018 - Trefniant o'r gytgan i ferched o'r ddrama gerdd "Branwen"
Pais Dinogad - 2014 - Gosodiad i SSAA a phiano
Paradwys Ffŵl  - 1985 - drama gerdd
Pass It On - 2015 - Symudiad byr i gerddorfa linynnol aml-allu
Pedair Hwiangerdd - 1995 - Gosodiad i leisiau unsain a cherddorfa (neu biano)
Penblwydd, Chwech - 2005 - Gosodiad corawl i SATB digyfeiliant
Pendramwnwgl - 2019 - Darn i organ stryd
Penfelen - 2002 - Gosodiad i SA a thelyn (neu biano)
Penrhiw - 2009 - Unawd organ
Pianimals - 1997 - tri darn anghyffredin i biano
Plas Penmynydd - 2006 - Gosodiad i TTBB a band pres (neu biano)
Ploryn - 2005 - Drama i lefarydd a cherddorfa siambr
Pob Llais Ynghyd - 2014 - Gosodiad i SA a phiano
Polar Bear - 1997 - darn i biano
Prelude and Toccata - 1982 - unawd telyn
Project: MusicMakers - 2002 - Darn dramatig i actorion, cerddorfa symffoni a chyfranogiad cynulleidfa
Prolog (Yr Oriau Oll a Welsom) - 1988 - deuawd i soprano (neu denor) a bariton

R

Rhen Sir Fôn - 2006 - unawdwyr SATB, côr meibion, band pres (neu biano)
Rhew ar Dân - 1997 - darn i delyn
Rhosyn yr Iôr (SATB) - 2014 - Gosodiad i gôr SATB a phiano (neu delyn); fersiwn hefyd i
Rhosyn yr Iôr (SSA) - 2014 - Gosodiad i gôr SSA a phiano (neu delyn); trefniant o'r wreiddiol SATB
Rhyddid - 1993 - darn corawl o'r ddrama gerdd "Fferm yr Anifail"
Royal Charter - 2006 - unawd bariton, côr SATB a band pres (neu biano)

S

Sad Song - 2006 - Darn syml i gitâr
Salem ar Sêl - 1988 - drama gerdd
Salm 150 (Psalm 150) - 1988 - gosodiad i gôr meibion a cherddorfa (neu biano)
Salon Jen (Yn y Salon) - 1992 - cân o'r ddrama gerdd Magdalen
Seiriol a Chybi - 2006 - côr plant a band pres (neu biano)
Seithug - 1988 - unawd i fas a phiano (gyda fersiwn i gontralto)
Seren Newydd - 1981 - Cantawd Nadolig i ieuenctid (wreiddiol) neu/a i gôr SATB ac unawdwyr
Sialens - 1995 - unawd i denor a phiano
Siarad efo'r Wal - 1990 - Drama gerdd
Sonata i Delyn a Baswn - 1979 - Sonata i delyn a baswn
Sonata i Gitâr/Guitar Sonata - 1994 - sonata i'r gitar
Sonatina (i dri offeryn) - 1971 - sonatina siambr
Sonatina i soddgrwth a phiano - 1995 - sonatina syml i soddgrwth a phiano
Songs of the Marches (Caneuon y Mers) - 1989 - cylch o ganeuon i fariton a thelyn (fersiwn hefyd i soprano a thelyn)
Star Turn - 1995 - Cyfres i offeryn pres a phiano
Streic! - 1995 - Drama Gerdd
Strings on the Wing - 2008 - Darn cyngerdd i linynnau aml-allu
Symffoni - 1991 - Symffoni

T

Tair Cân o "Dirion Dir" - 2006 - Tri symudiad o "Dirion Dir" i gôr plant, wedi'i drefnu fel cadwyn di-dor (plant a band pres, neu biano)
Tair Salm - 1982 - dilyniant organ
Tân yn y Tiwb - 2006 - unawdwyr, corau a band pres (neu biano)
Taro Heibio - 1983 - astudwaith i bedwar offerynnwr taro
Telynor Tregaron - 1996 - darn i delyn
The Collar - 1989 - cân i fariton a thelyn; fersiwn hefyd i soprano a thelyn
The Mission of SPM-1 - 2000 - Darn dramatig i actorion, cerddorfa symffoni a chyfranogiad cynulleidfa
The Shrew - 1989 - cân i fariton a thelyn; fersiwn hefyd i soprano a thelyn
The Thought - 1989 - cân i fariton a thelyn; fersiwn hefyd i soprano a thelyn
Tic Toc - 1988 - unawd i fariton
Traed (SA) - 1989 - Gosodiad i gôr merched a phiano
Traed (SATB) - 2009 - Gosodiad i gôr cymysg a phiano
Tri Munud - 1996 - 3 symudiad i gorn a soddgrwth
Triban (fersiwn i ddwy gitâr) - 2000 - dilyniant i ddwy gitâr
Triban (fersiwn wreiddiol, i delyn) - 1974 - dilyniant i delyn
Tryc - 1993 - Darn i delyn
Twm o Gapelulo - 1990 - gosodiad i gôr meibion a phiano

U

Ultraduck - 2006 - Monoddrama i lefarydd a cherddorfa siambr (cyfieithiad o "Archwadan")

V

Vita Davidis - 2017 - Consierto i delyn a cherddorfa

W

Welsh Incident - 1989 - gosodiad i lefarydd, bas dwbl a cherddorfa
Welsh Incident (DB/pf) - 1989 - gosodiad i lefarydd, bas dwbl a phiano
Wonky Donkey - 2006 - Darn syml i gitâr
Ŵyn y Gwanwyn - 2009 - amrywiadau syml i ddeuawd neu ensemble telyn
Wythnos yng Nghymru Fydd - 2017 - Opera

Y

Y Bryniau Melynion - 1988 - gosodiad i gôr meibion a phiano
Y Car - 1985 - gosodiad i TB neu SA a phiano
Y Castell Coll - 2005 - Drama gerdd i blant
Y Cobler Coch - 1974 - drama gerdd
Y Cofio (llais isel) - 1988 - unawd i gontralto a phiano
Y Cynulliad Cenedlaethol - 1999 - unawd leisiol i gyfeiliant telyn
Y Delyn - 2007 - gosodiad i TTBB, cerddorfa a thelyn NEU TTBB, piano a thelyn NEU TTBB a phiano
Y Dryw Bach Drwg (fersiwn dalfyriedig) - 2000 - gosodiad i gôr plant ac ensemble siambr
Y Dryw Bach Drwg (gwreiddiol) - 1998 - gosodiad corawl i blant ac ensemble
Y Ferch a Greais I - 2015 - Cân o'r ddrama gerdd 'Gwydion'
Y Garrog - 1988 - opera i blant
Y Gwanwyn - 1995 - unawd i denor a phiano
Y Gwyndy - 1993 - Drama gerdd i blant cynradd
Y Gymraeg - 1985 - Gosodiad i SATB a phiano
Y Pair - 1995 - unawd i denor a phiano
Y Tro Cynta - 2015 - Cân o'r ddrama gerdd 'Gwydion'
Y Weddw - 1988 - unawd i fariton
Ymosodiad Swetoniws - 2006 - côr SATB, band pres (neu biano)
Yn y Man - 1986 - Trefniant emyn-dôn i gôr meibion a phiano (neu fand pres)
Yr Arglwydd yw fy Mugail (Salm 23) - 2017 - Trefniant o ddeuawd opera i SATB a phiano
Yr Eglwys yn y Môr (Ynys Cwyfan) 2017 Cân o'r cylch 'Caneuon Tair Ynys'
Yr Eryr yn Eryri - 1988 - deuawd i soprano (neu denor) a bariton
Yr Oriau Oll a Welsom (fersiwn i fariton a phiano) - 2019 - cylch o ganeuon i fariton a phiano
Yr Oriau Oll a Welsom (fersiwn wreiddiol i ddeuawd) - 1988 - cylch o ganeuon i fariton, soprano a phiano

Z

Zebra - 1994 - Darn piano i offerynnwyr ifan