Gwrando


Croeso > Gwrando

Cerddorfa a Band


 

"In Memoriam Cruciatorum Infantum" (cerddorfa)

"Gododdin" (Gareth Glyn)

Cadernid Gwynedd (band pres)

Agorawd yr Wyddfa

Chwedl y Llyn

Consierto i Utgorn (unawdydd: Philippe Schartz)

Y Delyn, i delyn, corau meibion a cherddorfa

Addolwn Ef - carolau Cymreig i fand pres

Morluniau Môn

Cyfres Fechan i linynnau

Tu Hwnt i Amser, i linynnau a thelyn

"Anthem Gorfforaethol" (o Cynllun Crewyr Cerdd)

Unawdol


 

Araf y Tipia’r Cloc (Wyn Morris, bariton)

Caniad y Gloch (Richard Simm, piano)

Toccata, o Tair Salm i'r organ

Corawl


 

Y Gymraeg (SATB)

Fy Ngwlad (SATB a thelyn neu biano)

 

Clychau’r Gog (TTBB)

Salm 150 (côr meibion a cherddorfa)

 

Y Delyn, i delyn, corau meibion a cherddorfa

Dirion Dir, i unawdwyr, corau a band pres

Ensemble


 

Dyfroedd Byw (i 16 offeryn, neu gerddorfa fechan)

Tair Cân Werin i bumawd pres

O’r Pren Braf! (4 telyn, obo a baswn)

I Dywyn Hefo’r Delyn (To Tywyn with the Harp – harp quintet))

o yr wyf yn eu cofio meddaf wrthych

Aml-allu


 

EGAD! i linynnau o bob gallu (tannau agored i broffesiynol)

Dramau Cerdd


 

Huw Cymunod

3-2-1

Seren Newydd

Dan Oed

Y Garrog