Hygyrchedd


Croeso > Hygyrchedd

Rydym wedi ymrwymo i ddarparu gwefan sy’n hygyrch i’r gynulleidfa ehangaf bosibl, waeth beth fo’r dechnoleg neu’r gallu. Rydym yn gweithio’n ddiwyd i gynyddu hygyrchedd a defnyddioldeb y wefan, a thrwy wneud hynny i gadw at nifer o’r safonau a chanllawiau sydd ar gael.