Lawrlwytho


Croeso > Lawrlwytho

Sgoriau PDF


Gallwch lawrlwytho’r sgoriau yma am ddim drwy glicio ar y ddolen.

Os am rannau offerynnol y gweithiau, cysylltwch â’r cyfansoddwr.

In Memoriam Cruciatorum Infantum (Er Cof am Blant yr Artaith):

Mabinogi (siambr) - Pedwar mân-ddarlun o Lyfr Hergest: Pwyll, Branwen, Manawydan a Math

Morluniau Môn

Cyfres mewn arddull ysgafn am bump o draethau Môn - Llanddwyn, Malltraeth, Penmon, Cemaes a Moelfre:

Noson yn yr Opera (A Night at the Opera) - agorawd ysgafn i gerddorfa

Addolwn Ef (cadwyn o hen garolau Cymreig i fand pres)

Cariad (cadwyn o ganeuon gwerin serch Cymreig i gerddorfa)

Dinas Barhaus (Enduring City) (cathl symffonig ddathliadol)

Eryri (cathl symffonig):

Gododdin - cathl symffonig am frwydr Catraeth

Chwedl y Llyn 

Cyfres yn seiliedig ar chwedl o Ynys Môn:

Cyfres Fechan i Linynnau

Llam Carw - agorawd i gerddorfa

Amaterasu - consierto i delyn, gyda thrombôn unawdol, yn seiliedig ar hen chwedl Siapaneaidd

Archwadan - monoddrama i lefarydd a cherddorfa siambr (i gynulleidfaoedd ifanc); hefyd ar gael yn Saesneg fel Ultraduck

Dirion Dir - cantawd am hanes Ynys Môn i unawdwyr SATB, corau o bob math, a band pres

Microncerto

Consierto cryno iawn (5 munud!):

Y Daith i'r Blaned Aflafar (The Mission of SPM-1) - gwaith dramatig i gynulleidfaoedd ifainc, yn galw am actorion, cerddorfa symffoni a chyfranogiad cynulleidfa

Wythnos yng Nghymru Fydd - opera (sgôr leisiol ar gael drwy gysylltu â'r cyfansoddwr)